de parochie ingericht en aangekleed. De kapel krijgt de spreuk: "Domus Dei Porta Coeli". Beide geloofsruimten worden voltooid in 1856. In 1917 komt de r.k. kapel te ressorteren onder de parochie van Bloemendaal. Met de komst van meer joodse patiënten wordt er ook voor hen een spreekkamer in de lange gang van het hoofdgebouw ingericht als synagoge. Deze wordt ver sierd met Bijbelspreuken en platen uit het Oude Testa ment. Op 7 mei 1890 vindt de eerste godsdienstoefening daar plaats. Pastorale bediening geschiedt door de rab bijn en de joodse gemeenschap. Hoogtepunt is de jaar lijkse Chanoekaviering in sociëteit Meerzicht, bijgewoond door veel gasten. Een kleine begraafplaats wordt aangelegd achter het complex, dicht tegen de Bergweg aan. Het Provinciaal Ziekenhuis ziet in die tijd het geloof bin nen het behandeltraject van de patiënt als een soort instrument om op te voeden tot orde, zelfbeheersing, gemeenschapszin en tevredenheid. Rooms-katholieke kapel, interieur, 1904 Wie in religie troost en bemoediging vindt, kan meer ge moedsrust vinden en wellicht ook minder geneigd zijn tot zedeloze handelingen. Men kan een beroep doen op het geweten Joodse begraafplaats op het PZ-terrein, bouwjaar: 1891, gemeentelijk monument. (Foto: Noord-Hollands Archief) (Foto: Vereniging Bloemendaal-Noord) 33 Stichting Santpoort najaar 2019

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 35