Voorwoord Geachte lezers, Voor u ligt De Zandpoort 2019. Deze Zandpoort verschijnt op een bijzonder moment. Op het moment namelijk dat na 43 jaar Stichting Santpoort is gefuseerd met de Woongemeenschap Santpoort Zuid. Om die reden zijn, onder het motto: 'samen werkt het beter' de statuten gewijzigd. Samen staan we sterker in het behartigen van de belangen waar de Stich ting voor staat. Op de laatste pagina van deze uitgave treft u een korte samenvatting aan van onze uitgangspunten en werkwijze. In deze uitgave vindt u een keur aan artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Eind 19e eeuw maakte Nederland kennis met de telefoon. Annette Koster beschrijft welke Santpoorter als eerste over een telefoon beschikte en hoe het plaatselijke telefoonnet heel langzaam uitgebreid werd. De Zandpoort van najaar 2008 bevatte een uitgebreid artikel van Jan Morren over de blekerij 'Middenvaart'. In deze uit gave een vervolg. Aan de hand van prachtige foto's geeft hij een beeld van de laatste periode van de blekerij/wasserij 'Middenvaart'. Het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort lag weliswaar op het grondgebied van Bloemendaal, maar had sterke banden met Santpoort (getuige alleen al de rechtstreekse spoorwegverbinding met het station van Santpoort-Zuid, de zg. Montania- lijn). In een artikel van Jos Diekstra lezen we over de pastorale zorg in het PZ, waaraan ook Santpoortse dominees en paters deelnamen. De pastorale zorg moest vooral in de jaren zeventig van de vorige eeuw meegaan in de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit leidde tot een zoektocht naar nieuwe vormen. Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd waar die - soms prachtig gebeeldhouwde - stenen palen toe dienen, die je langs de kant van de weg ziet staan. Joost Veer geeft in zijn artikel over 'Grenspalen' antwoord op deze vraag en maakt ook duidelijk wat de letters op de diverse palen betekenen. Lou Salomé was een Duits-Russische schrijfster en filosofe. Zij is bekend geworden door haar romans en essays, maar vooral ook door haar vriendschap en relaties met vooraanstaande intellectuelen en kunstenaars als Nietzsche, Rilke en Freud. Zij deed belijdenis en trouwde in de Nederlands Hervormde kerk van Santpoort. Na het lezen van het artikel van Annette Koster weet u hoe zij daar terecht kwam. De Zandpoort van 2017 was volledig gewijd aan de tuinbouw hier in de omgeving. Niet alles kon daarbij aan de orde komen. Lieke Baron vult een leemte op met een artikel over een gewas dat je hier in de omgeving misschien niet zou ver wachten. Zij schrijft over het kweken van tabakszaad op Duin en Kruidberg. We hopen dat u veel plezier beleeft aan het lezen van De Zandpoort 2019. We denken alweer na over een volgend nummer. Als u ideeën heeft over onderwerpen of als u zelf een artikel wilt schrijven, dat betrekking heeft op een historisch aspect van ons dorp, neem dan contact met ons op. Schrijvers zijn zeer welkom! Het bestuur van de Stichting Santpoort De redactie najaar 2019 Stichting Santpoort 2

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 4