(z^uzvoe Wantrouwen en tegenwerking Niet alle afdelingen blijken in de jaren '70 bereid mee te werken aan een vloeiend verlopende integratie van de pastorale zorgers. Een van hen moet vaststellen, dat hij geen toegang tot Rijnland kan krijgen. Dit is sedert mei '75 telkens opnieuw geprobeerd, maar er komt zelfs geen antwoord. Als dit zo blijft, overweegt de BPV het hoger op te zoeken. Begin 1977 is het nog steeds niet gelukt Rijnland te benaderen. Eind maart 1978 meldt een van de pastores, dat Rijnland nog steeds de deur gesloten houdt. Ook Amstelland gaat men in eerste instantie niet in op verzoeken om een gesprek. Tijdens een uitvoerig gesprek begin 1976 is de pastor in staat het wantrouwen deels weg te nemen. Maar de staf is voorzichtig en laat weten: Sociëteit Meerzicht rond 1950. De bar wordt bemand door een verpleegster. - Het contact met patiënten op Amstelland moet een open en weinig dwingend karakter hebben. - Belangstelling bij patiënten om over religieuze zaken te praten, zal klein zijn en een moeizame zaak wor den. Wellicht kan een maatschappijuur besteed wor den aan religieuze zaken. - Ten aanzien van individueel contact met patiënten heeft men reserves. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat door zo'n contact een exclusieve relatie ontstaat, die nadelig kan zijn voor de behandeling: "Ik hoef mijn problemen niet op Amstelland te vertellen, ik bespreek ze wel met de dominee." - Sommige stafleden zijn bang dat de therapeutische aanpak op de afdeling op gespannen voet staat met de door de christelijke moraal gehanteerde normen. najaar 2019 Stichting Santpoort (Foto: Noord-Hollands Archief) 40

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 42