De teelt van tabakszaad op Duin en Kruidberg Lieke Baron Inleiding Een speciale onderneming uit het tuinbouwverleden van Santpoort is de tabakszaad kwekerij op Duin en Kruid- berg. Theo Cremer start in 1962 met de Deli-Atjeh Maat schappij het experiment om tabakszaad te gaan kweken op een deel van het voormalige landgoed. Theo is de kleinzoon van de Jacob Theodoor Cremer (1847-1923). De familie is vanaf 1869 actief in de teelt en de handel in tabak in Deli op Sumatra. Bij de start van de tabakszaad kwekerij in Santpoort in 1962 door Theo kan men dus goed gebruik maken van de grote kennis die zijn voor gangers hebben opgebouwd. De tabaksplant De tabaksplant groeit van oorsprong in hoofdzaak in Noord- en Midden-Amerika. Uit onderzoek blijkt dat de oorspronkelijke bewoners mogelijk al vanaf 6000 v. Chr. tabak gebruiken. Zij draaien gedroogde bladeren in een grote rol, waarvoor ze de naam tabacco gebruiken. De plant is wereldwijd onder deze naam bekend geworden.De Indianen gebrui ken de tabak niet alleen voor spirituele ervaringen, maar ook voor de genezing van lichamelijke aandoeningen. De Spanjaarden komen als eerste Europeanen met ta bak in aanraking, als Columbus in 1492 Amerika ontdekt. Daarna begint de tabak aan een snelle verspreiding in Zuid-Europa en Noord-Afrika, mede ook vanwege de geneeskrachtige werking die men dan aan de tabak toe schrijft. Zo stuurt Jean Nicot, de Franse gezant in Lissa bon, in 1560 een tabaksplant naar koningin Catherina de Medici als middel tegen haar migraine. De tabaksplant is naar hem vernoemd: Nicotiana Tabacum. In 1828 ontdekken chemici de stof in de plant die zorgt voor de effecten van tabak. De stof krijgt de naam van Jean Nicot: nicotine. Als de Engelsen in Noord-Amerika de tabak leren kennen, wordt het gebruik van tabak gaandeweg ook populair in Noord-Europa. Vanaf het begin zijn er ook tegenstanders. Op veel plaat sen krijgen rokers strenge straffen, zoals geseling, ver banning en zelfs de doodstraf. Sultan Ahmed I van het Ottomaanse Rijk komt met een eenvoudige oplossing: hij laat een gat boren door de neus van rokers. Jacobus I van Engeland verbiedt het gebruik in 1619, maar zijn zoon Karel I is minder negatief. Begin 17e eeuw zijn er alleen al in Londen 7000 tabakshuizen. Karel voert belasting in op tabak en is hiermee de bedenker van de nationale accijns op tabak. Al decennialang wordt in tal van landen - in Nederland structureel sinds 1971- het gebruik van tabak ontmoedigd vanwege de ernstige negatieve gevolgen voor de gezond heid. Men doet dit o.a. door middel van rookverboden, antirookcampagnes, het verbieden van reclame, verho ging van de belastingen op tabak en een verbod op de verkoop aan jongeren. Tabaksteelt lijkt tegelijk ook een tweede leven te krijgen. Werd in vroegere eeuwen wel een heilzame werking toe geschreven aan het gebruik van tabak, tegenwoordig wordt de plant gebruikt om er medicijnen mee te maken: de tabak als medicijnfabriek. In Wageningen, tot eind jaren '60 een centrum van de tabakscultuur, wordt on derzoek gedaan naar medicinale toepassingen van tabak Bloem van de tabaksplant Bron: Wouter Hagens, Wikipedia najaar 2019 Stichting Santpoort 42

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2019 | | pagina 44