5— Ti luns! fel Stichting Santpoort najaar 2020 9 8 Dit thema leefde blijkbaar in die tijd: In het Bloemendaals week blad van 31 januari 1920 staat een bericht over de oprichting van een comité dat zich richt op de afscheiding van Santpoort. De naam van het comité: Santpoorts Belang... van aard. IJmuiden maakte een snelle ontwikkeling door en legde daarmee zware druk op het gemeentebudget van Velsen. De Santpoorters voelden zich benadeeld.8 Eind 1913 wendde de vereniging zich met een ‘adres’ tot de gemeenteraad om op een van de lagere scholen een cursus Frans te geven, zodat er een goede aansluiting zou komen op HBS of gymnasium. Het zou een beletsel om zich te vestigen in Santpoort wegnemen. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog lijken de activitei ten af te nemen, er is althans in de kranten minder over te vinden. Helemaal stil stond men niet. Zo drong de vereniging meerdere malen bij de gemeente aan op het ’s nachts door laten branden van de straatverlichting. Vooral de toestand van de wegen had de aandacht: de Hagelingerweg was onbegaanbaar bij regen, de Bloe- mendaalsestraatweg te stoffig bij droog en zonnig weer. In 1916 werd het tienjarig bestaan van de vereniging fees telijk gevierd. aangenaming van het verblijf aldaar. Ook wilde men zoveel mogelijk uit de weg ruimen wat vestiging in of bezoek aan Santpoort zou kunnen belemmeren. Een gids uitgeven was niet genoeg, er moest meer gebeuren. In 1906 was er een eerste bloembollententoonstelling. Later organiseerde men ook andere exposities en muziek avonden. Eerste successen werden behaald: in overleg met de directie van Stoomtram Haarlem-Alkmaar kwam er een aantrekkelijker zomerdienstregeling. Een nieuwe wegwijzer op het kerkplein wees de richting naar het station. “Een goed werk”, aldus het Haarlem’s Dagblad, want “vreemdelingen die deze zomer Santpoort hebben bezocht raakten op dit punt wel eens in de war.”7 In de ja ren daarna ijverde men voor een betere straatverlichting, voor het besproeien van de straten bij droog zomerweer, verbreding van wegen en nog veel meer. Soms had men succes, vaak ook niet. Af en toe leidde het enthousiasme voor Santpoort bij de vereniging tot een opvallende stap. Zo werd in 1907 door de leden een motie aangenomen om bij de gemeente raad een verzoek in te dienen om van IJmuiden een af zonderlijke gemeente te maken. Volgens een journalist van het Haarlem’s Dagblad was de motivatie financieel 7 HD 4 september 1906 De Molenstraat in Santpoort-Noord. In de twintigerjaren waren in deze straat vier adressen met gemeubileerde kamers of pensions. Onder meer in deze huizen: nummer 23 en 25. I Foto: Florian van der Horst ■■■■■■■nniniimnnnnhu"

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 10