Villa NOL, - „Duinlust”, Aangenaam Zomer- en Winterverblijf. JAN GIJZENVAART FAMILIE PENSION lste ran£. JVIoderne Inrichting. Succes? Het einde Osseq- en Varkensslagerij. Belangrijkste bronnen Het is moeilijk na te gaan hoeveel succes de vereniging had. Af en toe stond er in de krant een verslag van een jaarvergadering waarbij vermeld werd dat de kamers en pensions goed bezet geweest waren. In 1914 plaatste de vereniging in de voornaamste dagbladen én in de Es- perantogids voor Haarlem advertenties om de aandacht te vestigen op Santpoort als zomer- en vakantieverblijf, waarop er volgens de vereniging veel verzoeken om in lichtingen binnen kwamen. Men krijgt de indruk dat de ‘Vereeniging voor bevorde ring van het vreemdelingenverkeer in Santpoort en om streken’ aanvankelijk een bloeiende vereniging geweest is. Er werden veel activiteiten ontplooid. De eerste jaren na de oprichting nam het ledental toe. Maar de periode van de Eerste Wereldoorlog met zijn economische malai se hakte erin. Na de oorlog was er een kleine opleving, maar in 1926 viel het doek. De vereniging telde nog wel veertig leden, maar op een vergadering waar bijna het volledige bestuur aftrad, was maar één lid buiten het be stuur aanwezig. Volgens de IJmuider Courant ‘vierde het pessimisme hoogtij’ en men besloot de vereniging op te heffen. De nalatenschap werd verdeeld: het overgeble ven geld ging naar de tuberculosebestrijding en naar het Witte Kruis. De banken en de borden werden overgedra gen aan de gemeente. De werkzaamheden van de Vereeniging kregen na enige jaren een vervolg. In 1930 werd de vereniging Santpoort’s Bloei opgericht met als doel om de bestaande toestand in Santpoort te verbeteren. Ook deze vereniging was aan gesloten bij de Algemeene Vereeniging voor Vreemdelin genverkeer. Santpoort’s Bloei is in de jaren vijftig opgehe ven en opgegaan in de VVV Velsen-IJmuiden.9 9 G. Hartendorf, Santpoort, -Dorp en -Station in de20e eeuw (Haarlem, 2008)23-25. Drie van de vele advertenties in de Gids uoor Santpoort en Omstreken. Villa Duinlust was een familiepension, niet te verwarren met het statige hotel Duinlust dat van 1877 tot ongeveer 1900 in dezelfde omgeving geëxploiteerd werd. Aanbevelend, W. LODEWIJKS. Haarlem’s Dagblad 1905-1926 IJmuider Courant 1916-1926 Schipper, J. 100 jaar VVV (Leidschendam, 2000) Officiële Gids voor Santpoort en omstreken (Haarlem, z.j.) Gids voor Santpoort en omstreken (Santpoort, z.j.) Dagelijks versch voorhanden: Rozm, Boter, Beleefd aanbevelend. Nabij het Station SANTPOORT. Stichting Santpoort najaar 2020 11 (Nabij station Santpoort.) Kaas en Eieren. Noorderdorpstraat 33, SANTPOORT. PRIMA KWALITEIT. SOLIDE BEDIENING.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 12