Zondagsrust verkreeg men een groot deel van het seizoenwerk van de horeca in de regio. Er moest nu in het seizoen dagelijks op Zandvoort gereden worden. De investeringen zouden gedurende vijftien jaar hun vruchten afwerpen. De Eerste Wereldoorlog luidde een periode van economische neer gang in, die zijn weerslag niet zou missen. Santpoortse blekers. V.l.n.r. Bruno Klauwers (Hoek en Vaart), Willem van Hooff (Garenvreugd), Henricus Klauwers, pastoor te Den Helder, en broer van de daarnaast zittende Jan Klauwers (Middenvaart). 1885 FmkarayvanHoog De stoomketel van 15 meter lengte die langs de Vaart gerold werd. Familiearchief van Hoof dig, aangezien de weg niet al te breed was en er passage voor het verkeer moest vrij blijven. Twee bruggen over de vaart moesten extra worden versterkt om de last te dragen. Voor de grotere capaciteit van de ketel was het nodig een hogere schoorsteen te bouwen en ook werden de droogzolders van de nieuwbouw van een centraal verwarmingssysteem voorzien. Door de moderne machinale inrichting kon Garenvreugd korte levertijden en concurrerende prijzen garanderen en Op zondag ging men eerst naar de kerk. Santpoort-Sta- tion viel onder de kerk van Schoten, de Sint Bavo. An ders dan over het Schoterkerkpad naar de kerk te lopen, kwamen veel kerkgangers per paard en wagen (rijtuig, sjees, tilbury e.d.) of met de fiets. Het voorplein van de Sint Bavo was direct na de bouw in 1857 al vergroot ten behoeve van de parkeergelegenheid van de vele wagens, waamee men uit de wijde omgeving aankwam en er wa ren zelfs stallen bijgebouwd. De kerk en de (openbare) school waren voor ouderen en kinderen dé plek voor sociaal contact. Aan de Rijksstraatweg beschikte men over een openbare lagere school (95% katholieke leer- F LM Stichting Santpoort najaar 2020 17 - I ffW

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 18