Garenvreugd in de literatuur Ontspanning Fragment uit de biografie van Willem van den Hull, 1778 - 1854. Onderwijzer en kostschoolhouder (sinds 1807), van de Franse school aan de Jansstraat in Haarlem, zan ger en violist. Fragment uit: Een onaangenaam mens in de Haarlem merhout bron: Camera Obscura, N. Beets, 1839. lingen). maar in 1905 moest toch de eigen katholieke St. Bavoschool aan de Jan Gijzenvaart in gebruik worden ge nomen (nu de Stay Okay). Bij thuiskomst uit de kerk kwam de familie bij elkaar en vaak kwamen de buren mee. De blekers van Hoek en Vaart, Middenvaart en Garenvreugd hadden goede zake lijke contacten met elkaar en na het kerkbezoek zochten zij elkaar vaak op. De kinderen konden dan mooi met el kaar spelen, terwijl de ouderen de week doornamen. De kinderen vonden in het terrein zuidelijk van Midden- vaart en Garenvreugd een prachtig speelterrein met bos en beekjes. Als de jongens gingen vissen, konden de meisjes in elkaars poëzie- album schrijven. In 1887 schre ven Marie en Lena van Hooff, dan veertien en twaalf jaar oud, voor Dora Klauwers van Middenvaart gedichtjes in haar album. Marie deed dit zelfs in het Frans. Activiteiten voor de ouderen vonden vaak plaats na de warme maaltijd tussen de middag. Er werden op het voorplein schijven geplaatst voor wedstrijden boog schieten, of er werd een ton met Goudse pijpenkoppen neergezet, welke pijpen dan met de buks beschoten konden worden. Voor dit doel werd met regelmaat een vat ‘misbaksels’ uit Gouda aangekocht. In de tuinen aan Het poëziealbum van Dora Klauwers met de versjes van Marie en Lena van Hooff uit 1887 Hij besloot dus naar Haarlem te gaan, in welks fraaie dreeven hij zich vleide, het teekenen weer op te vatten en in de eenzaamheid rust voor zijn gemoed te vinden. Het waren vooral de boschrijke streeken achter Bloemendaal, die hem het meest bekoorden, inzonderheid dat gedeel te achter Garenvreugd, eene bleekerij van de Heer Pieter van Eeken, met wien hij uit dien hoofde kennis maakte, en die het hem vergunde, zoo dikmaals hij zulks verkoos bij hem te komen uitrusten. ik beloofde mijn medische student behalve de schat ten van de Breezaap, ook nog bloeiende exemplaren van Aristolochia Clematis op de weg tussen Zomerzorg en Velzerend. Bij de gemeentegrens gerakend zouden wij en passant de alleraardigste bleekerij Gaarenvreugd kunnen aandoen, om aldaar van de bleeker, die behept is met een charmante Brabantse tongval, een kruik fris se karnemelk, welke drank een wezenlijk bestanddeel vormt van het bleekproces, te bekomen voor de luttele som van een halve stuiver.” najaar 2020 Stichting Santpoort 18 J*"'"

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 19