I Bieden en mijnen Als jongeling had Willem van Hooff nog een andere vrije tijdsbesteding: als achttienjarige bezocht hij met vrienden publieke veilingen, waar zij met bieden en mijnen in het bezit probeerden te komen van het plokgeld1 om zo extra zakgeld te vergaren. In 1868 vond de verkoop van Hotel Velserend plaats (in de Weijman op Santpoort-Dorp). De vrienden waren aanwezig en Willem deed het hoogste bod in de hoop, dat het weer afgemijnd zou worden. Dit gebeurde echter niet en hij werd dus de koper van Ho tel Velserend! Met de moed in de schoenen gezakt ging hij naar huis, waar ’s avonds de notaris zich bij zijn vader aandiende. Of Willem er ook even bij wilde komen? Tot zijn verbazing vroeg de notaris of hij namens een an dere gegadigde de koop kon overnemen, een oplossing bekende namen als Eldering, Koolhoven, van der Vliet, Rouwens en Bispinck. Ook Klaas Pander uit Haarlem, de rivaal van Jaap Eden was vaak aanwezig. Er werd gebiljart, gekaart, gekegeld en over politiek gesproken. de westzijde van de Schaepmanlaan worden nog met regelmaat pijpenkoppen gevonden. Men heeft zich lang afgevraagd hoe die daar waren terechtgekomen. In veel huizen stond in die tijd een geweer of buks, voor de jacht en voor de veiligheid. In de zomer was zwemmen in de grote spoelsloot een regelmatige afleiding. Deze spoelsloot kwam vanuit het zuiden richting Garenvreugd en werd gevoed door wel len op eigen terrein (nu duingebied Johan Verhulstweg en Krommelaan). Deze spoelsloot liep langs de west grens van Garenvreugd en is als waterloop nog zichtbaar achter de tuinen van de Schaepmanlaan en Alberdinck Thijmlaan. Naast het afschieten van schadelijk wild, was het schie ten op snoek in deze spoelsloot een gewilde sport. In dit heldere water kon men vaak snoek zien staan, op wacht naar voorbij zwemmende prooi. Het was een sport die grote behendigheid vereiste en vaak werden er mooie exemplaren geschoten. Op zondag gingen Willem van Hooff en zoons wel eens een partijtje biljarten. In Bloemendaal bij Hotel Welgele gen of bij Hotel Duinlust aan de Jan Gijzenvaart. In Bloe- mendaal was een sociëteit opgericht met Hotel Welge legen als centrum. Hier kwamen vaak leden samen met Jan en Lena van Hooff met hun kinderen op het voorplein van Garenvreugd met op de achtergrond de paardenwei (1912). Deze wei bestaat nog steeds, maar nu als plantsoen op de Schaepmanlaan. Familiearchief van Hooff Stichting Santpoort najaar 2020 19 1 premie bij een veiling van onroerend goed, voor degene die na het afhameren van het bod, het laatst verhoogd heeft F'--'

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 20