O o O Floris Adriaan van Hall DE cÓnNECTTÊ Jos Diekstra Lustoord Ambities Het behaagt Zijne Majesteit Koning Willem III zelfs Flo ris Adriaan in 1856 in de adelstand te verheffen, mede Banden met Sant poort En nu komen twee lijnen samen. De dochter van Jan Bondt, Alida Paulina, trouwt met Floris Adriaan van Hall. Zo krijgt hij de be schikking over Duin en Berg en is zijn band met Santpoort een feit. In 1842 laat hij er een nieuw herenhuis bouwen. Floris Adriaan van Hall (Amsterdam, 15 mei 1791 - Den Haag, 29 maart 1866) is een belangrijk Nederlands staats man uit het midden van de negentiende eeuw: een rijzige gestalte met een rood gezicht. Hij studeert rechten en vestigt zich als ad vocaat in Amsterdam, waar hij na enige tijd deken der Orde van Advocaten wordt. vanwege zijn inspanningen om Nederland buiten de Kri- moorlog te houden en zijn inzet de Nederlandse scheep vaart- en handelsbelangen te verdedigen. Vanaf die tijd mag hij zich baron noemen. Hij blijkt een uiterst ambitieuze man te zijn op wie de politiek gro te aantrekkingskracht uitoefent. In 1842 wordt hij mi nister van Justitie en een kleine twee jaar later minister van Fi nanciën. In die functie saneert hij in 1844 op rigou reuze wijze de staats financiën, wat hem de spotnamen ”vampyr” en “Van Haal” opleve ren. Vanwege zijn rode gelaatskleur wordt hij ook “bloedzuigertje” genoemd. In 1853 bekleedt hij binnen het kabinet Van Hall-Donker Curtius de functie van minister van Buitenlandse Zaken. Zoals waarschijnlijk wel bekend, verruilden rijke inwoners -meest al kooplieden- In de achttiende en negen tiende eeuw ’s zo mers het “stinkende” Amsterdam” voor de fraaie binnenduinrand om daar in de natuur te genieten van hun hofstede. Een van hen is de rechtsgeleerde Jan Bondt die in 1832 ei genaar wordt van hof stede Duin en Berg in Santpoort. Hij heeft hofstede Vlugthoven dan al in bezit. Floris Adriaan van Hall (1791-1866) Stichting Santpoort najaar 2020 21

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 22