ffK J YWbY. Wie het breed heeft. Hij weet zijn buiten te verfraaien door er een park in En gelse landschapsstijl aan te laten leggen en de reeds aan wezige vijver te vergroten tot landschapsvijver. Daarnaast breidt hij de zijn landgoed uit door nieuwe percelen duin, bos en land aan te kopen en uiteindelijk de naastliggende hofstede De Kruidberg bij zijn bezit te voegen. Om een indruk te geven hoe groot zijn gebied toen was: de hofstede strekte zich uit van de huidige Hagelinger- weg tot aan de Noordzee! Floris Adriaan geniet nog zeven jaar van zijn buitenver blijf, waarna hij het in 1858 in delen verkoopt. Helaas overlijdt zijn vrouw al na drie jaar huwelijk. Hij hertrouwt uiteindelijk met H.M.J. barones Schimmelpen- ninck van der Oije. Beide huwelijken blijven kinderloos. Waar is het fraaie huis Duin en Berg van Floris Adriaan gebleven? In 1895 komt het landgoed in handen van Jacob Theo- door Cremer die carrière heeft gemaakt in de tabak en bij de Deli Maatschappij in Indië. Hij is rijk, denkt groots en laat Duin en Berg flink verbou wen, waarbij het westelijk deel van het huis een tweede verdieping krijgt. Als de verbouwing voltooid is, is het resultaat toch niet naar tevredenheid van de heer Cremer. Hij huurt nieuwe architecten in en laat achter Duin en Berg een veel groter en nog fraaier huis bouwen in Neorenaissancestijl, wel haast een kasteel, dat we nog steeds kunnen bewonde ren. Als dat in 1909 voltooid is, laat hij Duin en Berg afbreken. Jacob Theodoor Cremer is het die het landgoed de naam Duin en Kruidberg geeft. De buitenplaats Duin en Berg (ca 1844) met een in Engelse landschapsstijl aangelegde tuin. De oorspronkelijke vijver is vergroot tot landschapsvijver. w ‘31 -W r f g Beeldbank Noord-Hollands Archief najaar 2020 Stichting Santpoort 22 r P - sn

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 23