Van landbouwbedrijf tot Mellonahof (lees verder op pagina 30) Gezicht op de Bijenstand Mellona en de waterlopen de voormalige blekerij Uitvlugt. Stichting Santpoort najaar 2020 niet lang in bezit; in 1879 verkopen zij de voormalige ble kerij aan de bloemenkweker Adrianus Koelemij. Na het overlijden van Jacobus verkopen zijn erfgenamen het voormalige Uitvlugt en de bijbehorende percelen in de Moolenduinen in 1865 aan Marie Prosper Theodore Prevenaire. Hij voegt een gedeelte van het bouwland bij een stuk bos dat bij het oorspronkelijke Watervloed be hoort. In 1877 komt hij in financiële moeilijkheden en moet hij Duinlust inclusief het voormalige Uitvlugt verkopen op een openbare veiling. Het voormalige Uitvlugt met een stuk van het voormalige Watervloed en een deel van de percelen in de Moolenduinen worden verkocht aan Ge rardus Wilhelmus Wesselman en Jacob Nijssen. De ande re delen van de percelen in de Moolenduinen, waaronder de vinkenbaan worden verkocht aan George Philip Rust, een restaurateur uit Amsterdam. Hij laat de vinkenbaan met het huisje verwijderen en verkoopt de percelen enige jaren later aan een Amsterdamse firma. Gerardus Wilhelmus en Jacob laten in 1877 het bos op perceel 322 rooien. De vrijgekomen grond wordt omge vormd tot weiland. Zij houden het voormalige Uitvlugt Het bedrijf werd voortgezet. In 1895 wordt het huis voor de tweede keer vergroot, het plantsoen omgezet in berm en uitrit, het weiland en bouwland worden tot bloembol lenland en de schuur wordt een bloembollenschuur. Ook een klein deel in de Moolenduinen verandert in bloem bollenland. Het overige deel van het perceel wordt be bost door aanplant of op natuurlijke wijze. Adrianus gaat zich dus geheel richten op de bloembollenteelt. Na het overlijden van Adrianus wordt zijn bezitting door zijn kinderen en zijn kleinkinderen verkocht aan Nicolaas Hendrikus Roozen Hendrikszoon uit Bloemendaal. Een deel van de bloembollengrond wordt verhuurd. De percelen in de Moolenduinen blijven in verschillende handen en raken steeds meer bebost. Foto:J. Morren, 1990 27

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 28