Deze scherf had het opschrift: Op de kruik staat dus; “Oranje-Nassau, Dietser wasser”. De aardewerkscherf van de 18e -eeuwse mineraalwaterkruik met het opschrift: OR NAS DIETZER WAS Dit is een wat raadselachtig opschrift, maar na enig zoe ken werd door de Archeologische Werkgroep Haarlem de oplossing gegeven. ORNAS is de afkorting voor Oranje-Nassau. Diez of Dietz is een stadje in Duitsland in de deelstaat Rheinland-Palsz, aan de monding van de rivier de Aar in de Lahn. Diez kreeg in 1388 stadsrecht en kwam in 1388 door vererving aan de graven van Nassau Dillen burg. WAS, is de afkorting voor Wasser (water). ORNAS DIETSER WAS Omdat kleine delen van het terrein van de voormalige blekerij Uitvlugt mogelijk nog niet verstoord zijn door grondbewerking of door bouwwerken, zullen er moge lijk nog sporen van de oude blekerij in de grond zitten. De gevonden fundatie en goot delen zijn na het onderzoek weer afgedekt en zijn voor zover bekend nog steeds in de grond aanwezig. Met dank aan de Archeologische Werkgroep Velsen en W.J. Bosman, Santpoort-Zuid. Opvallend is dus dat in de achttiende eeuw, ondanks het feit dat er voldoende schoon welwater uit de duinen voorhanden was, ook bronwater werd gedronken. Foto:J. Morren, 1995 Stichting Santpoort najaar 2020 29

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 30