Blo 1920 aan Pieter Loth van Bueren, die de villa in hetzelfde jaar laat vergroten. Hij houdt de villa en het bloembollenland in bezit tot 1932, waarna hij beide verkoopt aan Johan Anton Eduard Verkade, industrieel en fabrikant te Zaandam, die er in hetzelfde jaar een garage bij laat bouwen. Johan Anton Eduard is één van leden uit het bekende ge slacht Verkade en mededirecteur van de beroemde Ver- kadefabrieken in Zaandam. De villa staat nog steeds aan de Vinkenbaan nummer 29. Door grenswijziging staat deze villa nu geheel in de gemeente Bloemendaal. De Maatschappij Duinlust waar Adriaan Bertling zijn be zit in heeft ondergebracht, verkoopt in 1908 een perceel bos en stukje bloembollenland aan Isaac Piere Ziegeler, die procuratiehouder bij de Deli Maatschappij is. Het zou te ver voeren om alle gebouwde villa’s te beschrij ven die in de Moolenduinen, op de voormalige percelen van Uitvlugt zijn gebouwd. Op deze percelen wordt niet alleen een deel van de Vinkenbaan aangelegd maar ook een deel van de Duinlustparkweg, een deel van de Johan Verhulstweg en de Pinellaan. Hier verrijzen statige villa’s. Nog steeds is dit een fraai stukje Moolenduin, met een sterk geaccidenteerd terrein, waarin veel van het oor spronkelijke duin bewaard is gebleven. In hetzelfde jaar liet Isaac Piere op het bosperceel aan de Vinkenbaan nr. 1 een villa bouwen. Deze villa en het bloembollenland komen in 1930 in bezit van Constanti- nus Alting Mees, een uitgever uit Santpoort. De levens loop van deze uitgever is beschreven in ‘De Zandpoort’ 2006. De begrenzing van de blekerij Uitvlugt weergegeven op de topografische kaart van de gemeente Velsen. Het rechthoekje geeft de plaats van de voormalige vinkenbaan aan. De stippellijn geeft een oorspronkelijke begrenzing aan. V gj//’ ‘W O najaar 2020 Stichting Santpoort 32 J. Morren, op een kaart van de Topografische Dienst, uitgave 1983. TOV... [1381 Schapenduinen ■>-_ -i\:- 11

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 33