k 7 Wat de bodem bewaarde I lp Jan Morren Met dank aan Theo Nieuwenhuizen, Haarlem. Kwaliteit In De Zandpoort nr. 23 uit 2010 is de geschiedenis be schreven van de blekerij Watervloed. Deze blekerij was gelegen aan de Jan Gijsenvaart ter hoogte van de Duin- lustparkweg. Archeologische vondsten in het gebied zijn mogelijk af komstig van deze blekerij. De tegels zijn van mindere kwaliteit gezien de uitvoering van het glazuurwerk. Het zal tweede keus geweest zijn: de blekers uit die tijd kunnen zich veelal geen grote in vesteringen permitteren bij het opstarten of uitbreiden van een blekerij, dus wordt er bezuinigd op het gebruikte materiaal. De inkomsten per jaar variëren immers sterk. De tegels kunnen weer verwijderd zijn bij de verandering van blekerij naar buitenplaats of bij de verbouwing en vergroting van de voormalige blekersgebouwen bij de stichting van het hotel Duinlust in 1878. Daarna zijn die mogelijk tezamen met ander afbraakmateriaal terecht- gekomen in een afvalkuil in de duinen achter Duinlust, op de plaats waar nu de tegels gevonden zijn. In november 2009 wordt langs de Duinlustparkweg en de Johan Verhulstweg in Bloemendaal het riool vervan gen. Theo Nieuwenhuizen van de Archeologische Werk groep Haarlem documenteert deze werkzaamheden. In de noordoosthoek van de kruising van de Johan Ver- hulstweg- Duinlustparkweg vindt men in de aanlegsleuf delen van tegeltjes, fragmenten van mortel en stenen. De vindplaats ligt binnen het gebied van de voormalige blekerij Watervloed. De tegeltjes met de afbeeldingen van een bloemenvaas en vogels dateren uit de perioden 1620-1640, 1630-1660 en 1650-1680.' Opvallend is dat het jaar 1620, waarin Michiel van der Broeck 1.030 gulden schuldig is aan de timmerman Duijndam vanwege ge leverde materialen en arbeidsloon ten behoeve van een huis en “timmeragie” op zijn blekerij, valt in de periode van de tegels uit 1620-1640. Het is dus aannemelijk dat de tegels uit die periode afkomstig zijn uit het huis dat Michiel toen heeft laten bouwen. De tegels uit de latere perioden zijn mogelijk aanvullingen geweest op het eer ste tegelwerk. g |p i i |p g Stichting Santpoort najaar 2020 33 o <2 cS N-) <2 o 'S Q Q cS Ol <2 o '5 Q <2 cS rxi <2 o 'S Q 1 Dam J.D. van, Nederlandse tegels (Utrecht, 1988)47, 56, 66, 80, 85. \U

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 34