I 11 De opening van‘t Praethuys op 11 oktober 1980. Een waaier van activiteiten de verbouwing. Het was een enorme klus: alleen al het schoonmaken van de ruimte en daarna riolering, elektri citeit, waterleiding et cetera aanleggen. Er werd met man en macht aan gewerkt en op 11 oktober 1980 was het tijd voor de feestelijke opening. Al eerder was er een enquête gehouden over de naam. Het werd ‘t Praethuys de Zwijger’. Het was immers een ‘praathuis’ aan de Willem de Zwijgerlaan. De toege stroomde inwoners van Santpoort-Zuid waren enthousi ast. Maar ook klonk vaak: “het is niet groot”. Dat klopte: de ruimte was nog geen 6x8 meter en daar ging dan ook nog de ruimte voor een wc van af. Het was een schoolvoorbeeld van een project van ‘onder op’. Eerst al de verbouwing, maar nu ook de inrichting. Ie dereen kwam van alles brengen: spellendozen, huishou delijke spullen, glas- en aardewerk, een kleurentelevisie. Van het begin af aan was er de gezamenlijke verantwoor- delijkheid: opruimen na elke activiteit, een wekelijkse en een jaarlijkse (grote) schoonmaak. Het bestuur wilde weten aan welke activiteiten er behoefte was. De inwoners van Santpoort-Zuidkonden een enquête formulier inleveren bij het bestuur, maar ook in dit verfblik bij supermarkt Kijkgrijp. In de tweede Duivelssteen werd een enquête gehouden. Welke activiteiten zouden er moeten komen? r ili $1 W E N Q U E T E SANT POORTS-BELANG Fotoarchief Santpoorts Belang Fotoarchief Santpoorts Belang Stichting Santpoort najaar 2020 37

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 38