ui» Bu Het station is te klein in de Theresiaschool (Bloemendaal) gebruikt. Yoga en volksdansen werden georganiseerd in het judogebouw van Dschen Dui in Santpoort-Noord. Bij lezingen was het soms zo vol dat mensen op tafels en op het gasfornuis zaten. Soms gingen mensen onverrichterzake naar huis, zoals bij een dia-avond over Ijsland. Het bestuur ging met de gemeente in gesprek over een grotere ruimte. Aan vankelijk zat daar niet veel schot in, maar in 1989 kwam het bericht dat het noodgebouw (de zogenaamde Finse school) van de Brederode Daltonschool tegen de vlakte zou gaan. Dat leek mogelijkheden te bieden. 1993: naar een nieuw gebouw ’t Brederode Huys Santpoorts Belang, het Centraal Orgaan Bejaardenbe leid (COB), de school en de peuterspeelzaal pleitten bij de gemeente voor een multifunctioneel ‘Dorpshuis’. Dit kwam er niet zomaar. Na heel veel gesteggel werd eind De ruimte in het station was niet groot. Op de ledenver gadering in 1982 sprak men al van ruimtegebrek. Steeds meer activiteiten moesten elders plaatsvinden. Behalve de ‘Duinpan’ en ruimte in de Pedagogische Academie (later de IJmond MTS) werden nu ook lokalen in de Brederode Daltonschool (tegenover ‘t Praethuys) en 4 Rond de Duivelssteen 17 juni 1983) 4 ter en wél lid. Ook hier is de oplossing voor de hand lig gend: leden gaan voor.”4 Maar dan moest je wel vastleggen wie een Santpoorter was. In de Statuten van 1983 was het slim geformuleerd: het gebied van de Woongemeenschap Santpoort-Zuid is het verspreidingsgebied van De Duivelssteen. Er was een kaartje van dit gebied, Santpoort-Zuid en een gedeelte van Bloemendaal-Noord, getekend door Kees van Bee- rendonk. Paste je daarin, dan was je een Santpoorter. Het houten gebouw waarin de Brederode Daltonschool gevestigd was. Het werd ook wel de Finse school genoemd. Een Finse school was een bepaald type houten gebouw dat in de jaren 1948-1950 verspreid door Nederland is gebouwd. Het hout was afkomstig uit Finland. De school stond aan de overzijde van het station. Santpoorts Belang gebruikte enkele lokalen in deze school voor activitei ten. Beginjaren negentig werd de school afgebroken om plaats te maken voor een stenen gebouw. Er kwam een multifunctioneel gebouw, waar ook Santpoorts Belang onderdak vond. II h IIF Beeldbank Noord-Hollands Archief najaar 2020 Stichting Santpoort 40

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 41