te Santpoort Belang nu Santpoorts Belang in Coronatijd najaar 2020 Stichting Santpoort 42 Santpoorts Belang bloeit nog altijd. De vereniging had in februari 2020 1430 leden. In het cursusjaar 2019/2020 werden er 131 cursussen aangeboden, waarvoor 1920 in schrijvingen waren. 143 vrijwilligers zorgen er voor dat de boel blijft draaien. Er is wel iets veranderd. Het is iets zakelijker en efficiën ter geworden. Dat was noodzakelijk door de groei van de vereniging. Ook speelt de digitalisering een rol. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor ‘De Duivelsteen’. Het papie- ren contactblad bevatte vroeger naast mededelingen van het Bestuur en informatie over activiteiten rubrieken als ‘Wist u’ met weetjes’ over de vereniging en het dorp, ‘Op bezoek bij...’(met bijvoorbeeld een gesprek met de boswachter van het Rijkenspark), een puzzel en een re cept. Vanaf 2013 staat de Duivelssteen op de website en is het vooral een nieuwsbrief met informatie. Waar in het begin de cursusgelden bij het begin van de cursus contant geïnd werden en in een Tupperware doosje opgeborgen, is er nu een systeem met online in schrijving en automatische betaling. Toch is er ook veel hetzelfde gebleven: de vereniging blijft steunen op betrokken en enthousiaste vrijwilligers, er heerst een vriendschappelijke sfeer en er blijft een groot en kwalitatief goed aanbod van cursussen en andere ac tiviteiten. Mensen voelen zich verantwoordelijk. Het was en is de door hen zelf opgebouwde club. Bij het schrijven van dit artikel maakt de vereniging door de Coronacrisis een moeilijke tijd door. Vanaf half maart Het Brederode Huys bezig houden met Dagelijks Bestuurswerk. Dit betekent dat de vrouwelijke helft de dagelijkse zaken moeten run nen.” Dat kostte veel tijd, elders klonk de verzuchting: “Moe moet ook wel eens thuis zijn”. In de huidige tijd van tweeverdieners heeft een verschui ving plaatsgevonden: nu zijn de vrijwilligers van Sant- poorts Belang op enkele uitzonderingen na boven de zestig. Via het cursusaanbod probeert men met wisselend suc ces andere leeftijdsgroepen aan te trekken. A Fotoarchief Santpoorts Belang

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 43