Bronnen 2020 moesten op last van de overheid alle activiteiten gestopt worden. Het Brederode Huys ging dicht tot 1 sep tember. Voor het jaar 2020/2021 is een programma waarbij de anderhalve meter richtlijn gehandhaafd kan worden. Minder deelnemers per cursus, vaker een cursus in de grote zaal. Hoe de toekomst er uit gaat zien is opeens onzeker. Maar de geschiedenis van Santpoorts Belang toont veerkracht en ondernemingszin. Grote kans dus dat Santpoorts Belang erin gaat slagen om de problemen te boven te komen. Materiaal en informatie van: Dhr. E. Boeser, Mw. I. Carstens, Dhr. A. Houwer, Dhr. H. de Jonge, Dhr. C. Koot, Dhr. W. v.d. Maat, Mw. L. Sinnema Boeser, E. e.a., 20 jaar Lustrumboekje (IJmuiden, okt.2000) IJmuider Courant - enkele artikelen zonder datum uit 1978 en 1979. Rond de Duivelsteen/ De Duivelsteen 1- 87. 1979-2011 Santpoorts Belang Programma 1981/82-2012/2013 Statuten Vereniging Santpoorts Belang 12 feb 1980, Statuten 5 mei 1983. www.Santpoortsbelang.nl/nieuwsbrieven/ De Duivels- steen 2013-2020 Stichting Santpoort najaar 2020 43

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 44