Twee- en vierwielers in het Hofje van Rijke 4 Garage S. KOSTER Hoofdstraat 212 Telefoon 280 Jos Diekstra 44 Aan het eind van de Hoofdstraat ter hoogte van boek handel Bredero ,staat een in blokkenmotief witgepleis terd dubbel woonhuis (nrs 240-242), dat deel heeft uit- Advertentie van de EERSTESANTPOORTSCHERIJWIELHAN DEL annex reparatie-inrichting S. Koster in weekblad Huis aan Huis van 27november 1936 Het Hofje van Rijke (1937), gezien in noordelijke richting. Het geheel ademt een sfeer van achterstallig onderhoud. Links Ga rage Koster met op de gevel: RIJWIELEN - TAXI - TELF: 22280. Op de hoek een reclamebord: TEXACO - MARFAK - SMERING en op de voorruit: RIJWIELHAN DEL. Uiteindelijk zal het hofje grotendeel worden afgebroken. Alleen het laatste deel rechts zal na afbraak van het hofje blijven staan (nrs 240-242) en de monumentenstatus krijgen. Het dubbele woonhuis aan de Hoofdstraat, deel van het voormalige Hofje van Rijke gemaakt van een groepje zeventiende-, achttiende- en negentiende-eeuwse gebouwen. Het complex draagt eerst de naam “De Hollandsche Tuin” en later “Het hofje van Rijke”. j.- s - - IM D TALAG afb.: Florian van der Horst najaar 2020 Stichting Santpoort BeehllumkNoord Hollands Arrhiejl Regenpijpen vanaf f 1.05 Jasheschermers duhh. f 0.80 Enz. Enz. Beleefd aanbevelend, S. KOSTER Heeft een menie collectie rijwielen en onderdeden ont vangen, waaronder zeer nuttige St. Nicolaas geschenken zijn, zooals rijwielen met remnaaf voor f 22,50 Handwarmers vanaf f 0,40 Electrische lampen f 3,25 Stuurtassen vanaf f 0,40

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 45