Garage KOSTER Hoofdstraat 212 cjlijmiel- cftelasling- aatje. Een nieuwkomer Stichting Santpoort najaar 2020 45 Rijwielbelastingplaatje 1935 -1936 met gat, in de crisistijd gratis verstrekt aan werklozen. Het ronde gat werd in het rijwielplaatje geponst ter controle, omdat het niet was toegestaan om met een gratis verstrekt plaatje op zondag te fietsen. Advertentie Garage Koster in Huis aan Huis, jaargang 1935. Defocus ligt hier op het taxivervoer. Hierbij moet men niet denken aan hofjes, zoals in Haar lem, bedoeld voor huisvesting van begijnen of ongehuw de dames. Het geheel stond in carrévorm opgesteld en had een binnentuin, vandaar de naam “hofje”. In de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw is er café De Wildeman gevestigd, een echte dorps kroeg, met als uitbater Nicolaas Rijke, die voor het café in februari 1882 een vergunning heeft gekregen. Hiermee is de naam “Hofje van Rijke” verklaard. In 1914 vestigt zich in een deel van het hofje de EERSTE SANTPOORTSCHE RIJWIELHANDEL annex reparatie-in- richting S. Koster. Naast rijwielen verkoopt Koster on- Volledig zicht op Garage Koster omstreeks 1925. De heer S. Koster links op de voorgrond met pet en brede glimlach. Daarachter de taxi’s keurig opgesteld. De etalageruit bevat het woord: RIJWIELHERSTELLER. Op de gevel reclameborden met merken die wellicht nog herinneringen oproepen: VALVOLINE - TEXACO- TORPEDO- HEVLA-ban- den. Beeldbank Noord-Hoiiands Archief Luxe verhuur alleen 6 en 7 peps, wagens naap Haarlem (Centrum) f 0,60 en f 0,75 Vraagt prijsopgaaf voor grootere afstanden Gevestigd sedert 19I4 Telefoon 22280 - Reparatie-inrichting - Rijwielen - Rijwielonderdeelen Olie - Banden - Benzine Pt Vere< nigir tot bestrijding der T.B.C. ontvangt gaar oud': Rijwie.lbelastingplaatjes aan de volgende adressen P. v. Groll, Hagelingerweg 137. Semtpoortsche Radio~Centrale, Hoofdstraat. Zr. Tulp, Fr. Netscherlaan 11. Garage Koster, Hoofdstraat.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 46