Een andere stek Rijwielplaatjes Bronnen najaar 2020 Stichting Santpoort derdelen en accessoires, zoals regenkleding, jasbescher- mers, handwarmers en stuurtassen. Later richt het bedrijf zich ook op verhuur d.w.z. taxi vervoer, en onderhoud van automobielen en motoren. Tevens biedt het gelegenheid tot autostalling. Elk jaar moet er voor de fiets belasting worden betaald, de zogenaamde rijwielbelasting, sinds 1924 opnieuw ingevoerd door Minister van financiën Colijn “op grond van den treurigen staat van de schatkist”. Als bewijs van betaling ontvangt men een door ‘s Rijks Munt geslagen rijwielplaatje, dat op of bij het stuur moet worden aange bracht. Vanwege het grote aantal diefstallen van rijwiel- plaatjes mag men deze vanaf 1933 ook zichtbaar op de linkerborst dragen, zodat ze niet op de onbeheerde fiets Gedicht van G. Zwenne ter ondersteuning van de actie van De Vereeniging ter bestrijding der T.B.C. in weekblad Huis aan Huis van 31 juli 1936 achterblijven. Elk jaar ontvangt men een nieuw rijwiel- plaatje met het betreffende jaartal erop. In 1936 wordt er in Santpoort door De Vereeniging ter be strijding der T.B.C. een actie gestart ter inzameling van de onbruikbare oude exemplaren. Het ligt voor de hand dat garage Koster zich mede beschikbaar stelt als inzamel punt. Op 31 juli van dat jaar wordt in Huis aan Huis door G. Zwenne een gedicht ter promotie van deze inzamelac- tie gepubliceerd: een oproep. Garage Koster aan de Wüstelaan ca 1985, dealer van het merk Mazda. Tevens benzinepomp. In 1937 verplaatst S. Koster zijn bedrijf naar de Midden- dorpstraat 5 in Santpoort (het eerste deel van de Wüste- laan, gerekend vanaf hotel De Weyman), op een steen worp afstand van het Hofje van Rijke. Het is een voor die tijd modern ingerichte garage met centrale verwarming, die tevens ruimte biedt voor het stallen van auto’s. De opening vindt op woensdag 1 december op feestelijke wijze plaats. In een annonce in Huis aan Huis een week later uit Koster zijn dankbaarheid voor “de vele blijken van belangstelling ondervonden bij de opening van onze nieuwe garage.” Eind jaren negentig houdt het bedrijf op te bestaan. Na een periode van leegstand, kraak en perikelen rond grondsanering wordt het pand uiteindelijk gesloopt om in 2006 plaats te maken voor twee woningen Weekblad Huis aan Huis, 1935-1937 De Zandpoort nr. 7 en 8 Santpoort,1986) Monumentencommissie Velsen Santpoort (Velsen, 1989) G. ZWENNE. Beeldbank Noord-Hollands Archief Nu de tijd is aangebroken, Voor ’n N'euw „plaatje” aan üw fiets. Zullen weinigen beweren Het is logisch „Niets voor Niets”. Neen, als het Belastinggeld geldt, Is men er niets „happig” op. Men beschouwt het automatisch Als ’n terugkeerende strop. ’k Zou U willen adviseeren Peins daarover niet te lang, Want VOOR dat U ’t zelf zal inzien, Wordt U reeds „Belasting-bang”. Denkt U OOK aan 't oude „plaatje”, Want het is niet uitgeleefd. Weet (al is ’t niet meer geldig) ’t Oude toch nog waarde heeft. De adressen (zie hierboven) Zamelen deze plaatjes in. Dankbaar zal men ze aanvaarden, Weg te gooien heeft geen zin. ’t Doel is boven reeds omschreven, Niemand kan er tegen zijn. En U brengt (al is *t een straaltje) Lang verwachte zonneschijn. Driehuis, 30 Juli 1936 46

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 47