Stichting Santpoort najaar 2020 niet wat je verwacht bij een blekerij maar eerder bij een zwaar bemeste tuinderij. De verklaring is dat deze oor spronkelijk gietsloot door de eeuwen heen gehandhaafd bleef, ook nadat de blekerijfunctie verloren ging en de bodem gaandeweg intensief werd bemest voor andere doeleinden. De eerstvolgende oorspronkelijke gietsloot aan de westzijde is momenteel trouwens nog steeds zichtbaar, zij het voor een heel klein deel, en bovendien met het verlies van de al zo schaarse zichtbare cultuur historische waarden uit de bleekperiode. Het betreft het ‘op sierlijke wijze’ vergraven tuinelement bij de entree tot de Mellonahof. De er haaks aan gekoppelde sloot die de toegangsweg tot het hofje aan de noordzijde begeleidt, is wel in oorspronkelijke staat gebleven. Een ander type sporen dat het fundamentele belang van water in het bleekproces onderstreept, is de waaier van buisleidingen die werd aangetroffen in het noordelijkste deel van de bouwput. Deze toentertijd ‘pompen’ genoemde houten leidingen waren opgebouwd uit centimeters dikke planken die aan elkaar waren gespijkerd met handgesmede nagels. Zij bezaten meestal een vierkante doorsnede die wel tot Tijdens de aanleg van de nieuwe inrit leggen Syntegra-on- derzoeker mw. Halverstadsamen met mw. Groot (gemeente Velsen) en dhr. Jan Morren de houten afvoerleidingen bloot, ingegraven in de opvulling van de oude vaart. Stelsel van vier uit planken samengestelde waterleidingen voerden duinwater aan vanuit de gietsloten. Hun ligging in donkere, bemeste grond bewijst dat zij niet uit de allereerste fase van de blekerijperiode stammen. Kijkrichting zuidzuid- west. Knik met koppeling in de opengewerkte, meest westelijke houten buisleiding. De constructiewijze laat zien dat de leidingen de toevoer van water naar de blekerij verzorgden. Foto: Wim Bosman Foto: Wim Bosman 53 Foto: Wim Bosman J-'1'’

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 54