IF'- '- ’‘'Tv" ZZ-a C - w terug in de tijden van de bleek. Tijden waarin het seizoen stralend warme periodes kon brengen, maar ook de ene depressie na de andere, met eindeloos veel regen en gure noordenwind. Bleekmeiden en -knechten die lan ge dagen tot aan de oksels in het koude duinwater met schier eindeloos geduld met lange, doorweekte en dus loodzware banen linnen in de weer waren. Ten minste vier tobben stonden op rij met aan de oost kant een enkele haaks daarop. Hun doorsnede bedroeg ongeveer een meter, waarbij zij ten minste een ruime hal ve meter in de grond waren ingegraven. Ten opzichte van het toenmalige maaiveld moet dit trouwens aanzienlijk meer zijn geweest. De zeer secuur uitgevoerde en schier naadloos aansluitende duigen werden bijeengehouden door houten hoepels, elk bestaande uit twee in de lengte gespleten twijgen van waarschijnlijk wilg, samengebon den door een omwindsel van eveneens gespleten, onge schilde dunnen tenen. Voor details van deze zonder twijfel volgens langdurige ervaring samengestelde constructie is - net als voor een gedegen overzicht van het totale archeologische onder zoek - het wachten op het definitieve onderzoeksverslag. Ondanks het belangwekkende onderzoeksresultaat zijn er veel vragen onbeantwoord gebleven. Zo weten we bijvoorbeeld niet wat de reden is voor het zo geringe aantal prehistorische sporen, in vergelijking met andere gemeentedelen. Evenmin of de gietsloten van de bleke- rijfase restanten zijn van de oorspronkelijke zandwin- ningssloten, en zo ja, welke wel en welke niet? Of was alleen de vaart zelf hier de benutte waterweg, en werd het zand vanaf de afgraving via kruiwagens en plankieren bij de schuiten afgeleverd? Daarbij bood het ‘venster’ dat werd geopend met zicht op het hart van het bleekproces, slechts een heel beperkt blikveld, in feite weinig groter dan de halve inrit van de ondergrondse parkeergarage. Hierdoor is nu echter wel bekend dat rondom heel veel Overzicht met drie van de vijf ingegraven wastobben in het midden van de huidige inrit van de ondergrondse parkeergarage. - Z' :P I r*. Stichting Santpoort najaar 2020 55 Foto: Wim Bosman s,; ri’”' -’J*.-’ '*36?*

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 56