Bronnen belangwekkende sporen en resten bewaard zijn geble ven. En ook is zeker dat er vroeger hier ter plaatse heel wat werd afgetobd. Zoals de tenen de twijgen van de tobben bijeenhouden, en deze op hun beurt de duigen, blijkt uiteindelijk water de allesverbindende factor. Water bracht ooit het zand aan zodat de kust kon worden gevormd. Water bond het stuifzand en voedde vervolgens het plantendek opdat het duinzand niet eindeloos ver landinwaarts zou wor den uitgestrooid. Daarbij bood het leefruimte aan onze prehistorische voorgangers en maakte aan het eind van de Middeleeuwen massaal zandtransport per schuit mo gelijk, vulde vervolgens de gietsloten, weekte, loogde, waste en spoelde schoon. In het huidige landschap is de rol van water alleen met inspanning terug te vinden. Een vergraven, maar in feite nieuwe sloot, een enkele regenpijp, straatkolk en riool- put; dat is het wel zo’n beetje. Echter, gewoon onder ons en nog geen meter bij ons vandaan is dankzij het grond water de hele ontwikkelingsgang van het landschap en daarmee ook van de bewoners die ons voorgingen, in veilige bewaring genomen. Voorlopig althans. Wim Bosman woont sinds 1956 in Santpoort-Zuid. Als beeldend kunstenaar houdt hij zich bezig met ruimte en tijd, met name hoe het evoluerende landschap en de sporen van de bewoners ervan in materie zijn omgezet. Vandaar zijn werkzaamheid als geo-archeoloog, ook na pensionering als gemeentearcheoloog van Velsen. Aar, J.A. van der, Rolle, S. Santpoort, twee dorpen in de schaduw van Brederode (Haarlem, 1991) Krist, J.S. Evaluatierapport van een opgraving variant archeologische begeleiding Blekersduin te Santpoort. (Doetinchem, 2018) Morren, J. Blekerij van de heer Berckenrode, De Zand poort nr. 25 (2012) 14-27 Regtdoorzee Greup-Roldanus, S.C. Geschiedenis der Haarlemmer bleekerijen (’s-Gravenhage, 1936) Rom bouts, H. (red.) Haarlem ging op wollen zolen, Opkomst, bloei en ondergang van de textielnijverheid aan het Spaarne. (Schoorl, 1995) Noord-Hollands Archief, Beeldbank, NL-HlmN- HA_51000504, Kopie uit 1715 van de kaart van Jan van Leeuwen uit 1679, met de ligging van enige blekerijen gelegen ten noorden van de Jan Gijzenvaart onder Vel- sen. NL-HlmNHA_51000791_M, Kaart van de landerij en en blekerijen ten westen van Haarlem, 1599, Pieter Bruinsz najaar 2020 Stichting Santpoort 56

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 57