H Populaire wandelgidsen voor Nederland Stichting Santpoort najaar 2020 Langs Sparenberg, Boschbeek, Zorgvrijkwam Blink in het ‘vriendelijke dorp’ Santpoort. Blink schreef enthou siast over de ligging van het dorp: “Aan de westkant ziet men het afwisselende duinlandschap met bosschen en weiden in de valleien der duinen, terwijl het door een krans van bollenvelden wordt ingesloten Naar het oosten biedt menig punt schoone vergezichten op het effene Holland, waar torens van Schoten, Spaarndam en andere dorpen zich van verre verheffen.” Blink zag het als een voorbeeld van hoe in Nederland het duinlandschap aan het effene Holland wordt verbonden. Over Santpoort zelf schreef hij niet veel, behalve dat de huizen “er welvarend uit zien en getuigen van een echt Hollandsche zindelijkheid”. Vervolgens waren er twee mogelijkheden om verder te wandelen: langs de hoofdweg of langs ‘de binnenweg’, de weg langs de duinrand. Het laatste had de voorkeur van de schrijver. De beschrijvingen in deze boeken zullen de aantrek kingskracht van Santpoort en omgeving vergroot hebben. Deze afbeelding van Hotel-Restaurant Velserend dateert uit 1929. Al vanaf het begin van de negentiende eeuw was er op deze plek, schuin tegenover de Ruïne van Brederode, een logement gevestigd. In de advertentie in de Gids probeerde het hotel een bepaald segment ‘vreemdelingen’ aan te trek ken: het afficheerde zich als ‘deftig’en ‘rustig’. Het hotel-res taurant werd verkocht in de jaren zeventig. Het restaurant ging verder als Restaurant Brederode en raakte in de jaren negentig in verval. Al vanaf eind negentiende eeuw verschenen er gidsen met wandelingen in Nederland. In deze boeken werd ruim aandacht besteed aan Santpoort en omgeving. De Doopsgezinde predikantJacobus Craandijk gaf in de periode 1875-1884 een zevendelige wandelgids uit. ‘Wandelingen door Nederland met pen en potlood’. In 1888 verscheen nog een vervolg: ‘Nieuwe wandelingen door Nederland’. In deel drie beschreef Craandijk een wandeling naar de Ruïne van Brederode. In het laat ste deel uit 1888 werden ruim twintig bladzijden aan Santpoort gewijd met beschrijvingen over Spaarnberg, huize Zorgvrij, het dorp Sandpoort, het kerkhof, de bijenstal op Roos en Beek en nog veel meer. Het waren omvangrijke boeken: dit laatste deel bijvoorbeeld telde bijna vierhonderd bladzijden. Craandijk schreef ook een ‘Gids voor Haarlem en omstreken’. Deze was dunnerdus beter hanteerbaar en omvatte ook handige kaartjes. De laatste, door de schrijver omgewerkte, versie van deze gids kwam uit in 1906. Craandijk roemde Santpoort: “Uitnemend gelegen om als uitgangspunt voor tal van grootere en kleinere wandelingen te dienen.” In dezelfde tijd (1902-1906) verschenen van de hand van Hendrik Blink (aanvankelijk leraar aardrijkskunde en later hoogleraar) vier dikke wandelgidsen onder de naam ‘Van Eems tot Schelde’. Ook geen boeken die je onder je arm meenam. In deel 1 over Het Hollandsche Duinlandschap kwam Santpoort uitgebreid aan de orde. Een wandeling vanuit Bloemendaal voerde naar de Ruïne van Brederode ‘de meest populaire van Neder land’. Na de bezichtiging van Brederode gaf de gids als tip om uit te rusten bij Café Velserend. Er was daar een klein museum ingericht, met voorwerpen uit Brederode zoals aardewerk, glaswerk en munten. De wandeling ging verder langs Jagtlust, Duin en Kruidberg tot aan Westerveld. Bij een volgende wandeling voerde Blink de lezer van Bloemendaal naar Beverwijk. Tijdens deze wandeling ging men langs de buurt Jan Gijzenvaart, gelegen te midden van tuinen en bollenvelden. Hotel Duinlust lag ‘in een echt bekoorlijk duinlandschap’. Men passeerde wat zomervilla’s half in het eikenhout. In alle richtingen voerden wandelpaden naar de kant van Meerenberg. Beeldbank Noord Hollands Archief 5

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 6