„DE WIJMAN” Si ALHOUDERIJ haalt voor toeren in den omtrek zonder prijsver- hooging van het station te Haarlem af (te ont bieden per briefkaart of telegram),- -<S"c3 Rust werd aandacht besteed aan wat Santpoort aan de toerist te bieden had. We weten niet hoeveel gidsen de vereniging heeft uit gebracht. Twee gidsen hebben we tot onze beschikking: een uit 1906 en een uit de periode 1921-1924.4 Ze geven een mooi kijkje in de toeristische ‘marketing’ in het eerste kwart van de twintigste eeuw. De Gids uit de twintiger jaren is uitgebreider dan die van 1906. Daarom nemen we deze Gids voor Santpoort als uitgangspunt voor het hiernavolgende verhaal. De binnenkant van de omslag van de Officiële Gids voor Santpoort en Omstreken (1906). Wat maakte Santpoort aantrekkelijk voor de toerist? Het behoort tot de malariavrije streken. Santpoort en Omstreken zijn nog niet in handen van bouwspeculan- ten gevallen. Door verschillende verkeersmidde len is ’t gemakkelijk te bereiken. De Natuur is er nog ongerept en schoon. Achterkant van de Officiële Gids voor Santpoort en Omstre ken (1906). Vanaf 1884keurde de ANWB hotels, goedgekeurde hotels mochten zich Bondshotel noemen. De Wijman was zo’n Bondshotel. gebreid aan de orde. “Op weinig plaatsen is er zooveel afwisseling wat betreft natuur, wandelingen en fiets- wegen”, aldus de Gids. “..het vogelenheir is er sterk ver tegenwoordigd en wordt door het bestaan van groote landgoederen goed in stand gehouden. Ook ver spreiden de bloembollen in April op de velden de fraaiste kleuren en geuren. Frisch en zuiver is de lucht, dat voelt een ieder die de stad de rug toekeert en in deze dre ven den voet zet.” In Santpoort kon men nog rust vinden. Men hanteerde deze toen al als wat we nu een unique selling point zou den noemen. Zo vergeleek men in een advertentie in het Haarlem’s Dagblad de Santpoortse bollenvelden met die tussen Leiden en Haarlem, waar men zich op de wegen De belastingen zijn er nog niet hoog. In Santpoort kon men wandelen en fietsen in de prach tige natuur. Dit kwam in de Gids voor Santpoort dus uit- BONDSHOTEL (Café-Restaurant) Handel in Four-ages. JOH. LIMBACH. najaar 2020 Stichting Santpoort 6 4 In de Gids wordt geen jaartal vermeld. Een van de vermelde pensions heeft bestaan van 1921-1924. ad. halte van den Stoomtram. G----o

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 7