Wandelingen en fietstochten Bereikbaarheid Rustbanken Bezienswaardigheden Dé grote bezienswaardigheid van Santpoort was de Ruï ne van Brederode. De Ruïne was in 1860 op romantische wijze hersteld en trok vele bezoekers. Zo schreef Craan- dijk in zijn wandelgids dat in de maand juli van het jaar 1876 maar liefst 2400 mensen de Ruïne bezocht hadden. Hoe belangrijk de Ruïne voor het toerisme was, blijkt uit het feit dat in de Gids voor Santpoort zes bladzijden ge wijd werden aan de geschiedenis van het kasteel. Ook een bezoek waard waren de Brederoodsche Berg en de Blauwe Trappen.6 Een van de hoogste toppen van de duinen achter Santpoort met een uitzicht van ‘ongeëven aarde schoonheid’. Maar er was nog meer. De ‘Stationsweg’ (de huidige Wüstelaan) bood aan beide kanten zicht op het land goed Spaarnberg met mooie vijvers, waterwerken en een hertenkamp, het Zwitserse chalet en de ‘keurig ingerich te’ Fröbelschool van mevrouw Wüste. In het dorp Sant poort stond het huis Vlugthoven met een ‘ongewoon schoonen tuin’ en daartegenover een grazige vlakte, een ooievaarsnest en een onbegrensd vergezicht. Aan de achterkant was het nog ‘paradijselijker’: een weiland met in het voorjaar grazende schapen en lammeren, later Een groot voordeel van Santpoort was de bereikbaarheid. Santpoort-Station was onmiddellijk aan de spoorweg gelegen en het eigenlijke dorp ‘Santpoort’ was in twintig minuten wandelen te bereiken langs een ‘prachtig be lommerde weg’. En dan was er ook nog de stoomtram: langs het dorp lag de Stoomtramweg Haarlem-Alkmaar. Als je in de natuur wilde wandelen, moest je ook kunnen uitrusten en genieten van de omgeving. Net als andere verenigingen spande de Vereniging voor bevordering van het vreemdelingenverkeer Santpoort zich in voor het plaatsen van rustbanken. Na toestemming van het college van B&W Velsen werden in mei 1907 twee rust banken geplaatst: een op de Bloemendaalsestraatweg tegenover de woning van de tuinbaas van mevrouw Wüste en een op de weg naar de Ruïne van Brederode. Later kwamen er langs de verschillende wandelwegen meer rustbanken bij. Deze rustbanken waren een punt van zorg. In 1914 werd er al geklaagd over de staat van de banken. In mei 1921 schreef het Haarlem’s Dagblad over de vernielzucht aan de banken: “Zodra ze geplaatst worden, worden ze reeds bekrast en wordt er in gesne den.” De vernielingen trokken zelfs buiten Santpoort de aandacht, zoals blijkt uit een passage in het boek ‘Ken ons land en heb het lief’ van DJ. van der Ven. In het hoofdstuk ‘Bestrijding der tuchteloosheid in Nederland’ hekelde hij de vernielzucht en volgens hem erfelijke eigenschap van Nederlanders om alles te bekrassen. Als voorbeeld noemde hij daarbij de door de Vereeniging voor de bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Santpoort geplaatste rustbank aan de Brederoodse weg. In 1923koos de vereniging voor nieuwe, maar minder fraaie banken, die meer bestand zouden zijn tegen de vernielzucht van de jeugd. De meeste mensen kwamen om te wandelen en te fiet sen. Fietsen kon men naar Bloemendaal, Velsen, Spaarn- dam en Schoten, gedeeltelijk over grindwegen. Het lan delijke Kerkpad van Santpoort naar Driehuis was sinds 1920 verboden voor fietsen. Voor wandelingen was vaak een vergunning nodig. Voor een wandeling in de bossen van de Neethof, Boschbeek en Jachtlust kon men die krijgen bij de jachtopziener op opgevolgd door rundvee en op de achtergrond een kleine boerderij. En tenslotte Molen ‘de Zandhaas’, zeer de moeite waard om bezocht te worden. verdringt en “gehuld in wolken stof en in gevaar gebracht door automobielen, rijtuigen en rijwielen” de bollenvel den kan bekijken.5 Ook de Gids voor Santpoort wees op de onvrijheid en drukte in de badplaatsen die ‘in de mode zijn’: voor een aangenaam verblijf in de zomer kon men beter naar Sant poort gaan. Stichting Santpoort najaar 2020 7 5 HD 6 april 1906 6 De Brederodeberg werd ook wel ‘Blauwe Trappen’ genoemd. Volgens overlevering heeft het duin de naam te danken aan de trap van blauw geschilderde balken die tegen dit duin omhoogliep. Het was vanouds een veel bezocht uitzichtspunt. De Zandpoort 12 (1995)38

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2020 | | pagina 8