Huize Spaarnberg omstreeks 1842. Gezien vanaf de weilanden in de Veenen, bij de Delft. Aan alles komt een eind. Bekende namen 9 neoclassicistische stijl gebouwd herenhuis, waarin een nieuwe oranjerie wordt opgenomen. In 1843 en 1844 laat Adriaan de gehele westkant van de hofstede (o.a. het huidige Burg. Rijkenspark) door Zocher jr. omtoveren tot landschapstuin. Daar past het chalet natuurlijk uitstekend in. Jan David Zocher jr. benut op een uitnemende manier de oude dalen en droogbergen en laat ze op natuurlijke wijze opgaan in zijn tuinontwerp. De oude beek- en welsloten worden deels omgevormd tot idyllische landschapsvijvers. Deze kunnen we nog te rugvinden in het landschap, bijvoorbeeld de vijver links van het chalet, rechts van de op een voormalige droog- berg gebouwde villa Spaarnheuvel( nu Maris Stella) de slingerende loop van de Heiltgen van Dalensloot. De eer der aangelegde renbaan wordt harmonisch opgenomen in het geheel. Hiermee zijn de wensen van Adriaan van der Hoop ech ter nog niet geheel vervuld. Er moet tevens een vinken- baan komen, ter hoogte van de huidige Clarionlaan. Het geheel wordt in 1846 afgemaakt met de aanleg van een heus hertenkamp. Deze plek is terug te vinden in het ge deelte van het (huidige) wandelpark links van het appar tementengebouw Spaarnberg. Adriaan van der Hoop heeft in samenwerking met Jan David Zocher jr. een fraai landschapspark met herenhuis verwezenlijkt, waar we heden ten dage nog van kunnen genieten. Op 15 maart 1854 overlijdt Adriaan van der Hoop op 76-jarige leeftijd. Hij heeft dan nog zo’n acht jaar van zijn fraaie voltooide buitenplaats kunnen genieten. In de akte van uitvoering wordt Spaarenberg omschre ven als: “De buitenplaats Spaar en Berg waartoe behoort alle duingronden, bossen, weilanden, boerderij, bloe menkasten, schuttingen, broeilessenaars (broeibakken), druiven en perzikkasten, de aanwezige oranjebomen, planten, vreemde gewassen, potten, tobben, kisten, tuingereedschappen, instrumenten, boeken, schilderij en, beelden, meubelen, sieraden enzovoorts.” Zijn echtgenote Dieuwke Fontein sterft in 1879, waar na de buitenplaats overgaat naar een kleindochter uit haar eerste huwelijk: Olga Emma Alexandra Elanora von Gotsch, een Pruisische barones, getrouwd met de Am sterdamse koopman Justus Rudolf Wüste. Zo komen we eindelijk uit op de laatstgegeven naam van deze lommer rijke verbindingsweg, die ons langs zoveel historie voert. Ook Olga’s naam is trouwens in het huidige straatbeeld terug te vinden. r-■ I» Beeldbank Noord-Hollands Archief Stichting Santpoort najaar 2021

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 10