Philipspark ’t Kan verkeren. Oorlogstijd In dit laatste kwart van de negentiende eeuw laat het echtpaar Wüste een tuinbaaswoning bouwen, zuid waarts gerekend voorbij de Clarionlaan, nu bekend als Wüstelaan 41. Voorbij de Clarionlaan vindt men op nr. 37A in de ach tertuin (deels nog zichtbaar) de resten van een muur die eertijds de grote moestuin omheinde, die de bewoners van Spaarnberg van groente en fruit voorzag. Wat Adriaan van der Hoop, zo gedreven als hij was,in de loop der tijd bij elkaar heeft gebracht, begint na zijn dood langzaam weer uiteen te vallen. Het begint met een grondruil die Olga in 1918 met de ge meente doet. Op 10 januari 1924 overlijdt Olga en wordt begraven bij haar man op begraafplaats De Biezen. Beiden zijn zeer betrokken bij het wel en wee van het dorp Santpoort. Zij stichten o.a. de bewaarschool tegen over het huidige Spaarnberg. Na haar overlijden erven Alice Eugenie van der Niepoort en haar echtgenoot Cornelis Herman Guépin de buiten plaats Spaarenberg met uitzondering van de villa Spaarn- heuvel, het Chalet, de bewaarschool, het ernaast gelegen aardappelland, de naast de buitenplaats liggende boer derij en die gedeelten van de landgaard waaraan Olga per brief aan de erfgenamen een bijzondere bestemming heeft gegeven. Villa Spaarnheuvel en het chalet vallen toe aan Johanna Gerarda Fontein, de gezelschapsdame van barones Von Gotsch. Het chalet wordt later door Johanna afgestaan aan het echtpaar Guépin in ruil voor een stuk grond nabij villa Spaarnheuvel. In 1931 gaan het gedeelte rond de moestuin en kassen en de voormalige Harddraversbaan van Adriaan van der Hoop, ook gelegen ten westen van de huidige Wüste- laan, naar de gemeente Velsen die hier een villapark laat bouwen met de naam Philipspark, genoemd naar de particuliere exploitant J.F. Philips. Deze villa’s worden gebouwd voor forenzen en komen gereed in 1934. De voormalige Harddraversbaan behoudt hierbij nagenoeg zijn oorspronkelijke tracé en wordt in naam omgedoopt tot Harddraverslaan. Wat huisvesting betreft, ziet het landhuis in deze periode en de daaropvolgende bevrijding een Nederlandse, een Duitse en een Engelse legereenheid voorbijkomen. In de periodes dat het huis leeg staat, is het tijdens razzia’s een toevluchtsoord voor inwoners van Santpoort. Hoe dan ook, Spaarnberg komt uit de oorlog verwaarloosd en ge havend tevoorschijn. Maar daar blijft het niet bij. In 1930 koopt de gemeente opnieuw een deel van Spaarnberg, gelegen aan de west kant van de Wüstelaan, daar waar het chalet staat, en bestemt het grotendeels voor openbaar gebruik. Ziehier het Burgemeester Rijkenspark. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaat Spaarnberg, dat inmiddels in andere handen is overgegaan, hard achter uit. De bewaarschool met het ernaast gelegen aardappel land waaraan Olga eveneens een bijzondere bestem ming heeft gegeven, gaat over naar de gemeente Velsen. In 1932 wordt de bewaarschool verbouwd tot badhuis, bibliotheek en verenigingscentrum. Voormalige openbare bewaarschool met bijbehorende vrijstaande onderwijzerswoning, in 1890 in opdracht van de eigenares van het landgoedSpaarnberg, mevrouw O. Wüste - baronesse van Gotsch, gebouwd op Spaarnberg. -- B najaar 2021 Stichting Santpoort 10 Beeldbank Noord-Hollands Archief 7 L V - .4, .:s ■- U tïJ

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 11