Hoe verder? Met dank aan Jan Morren, Velserbroek Bronnen Om uit de kosten te komen gaat een zekere Jan Conrad van Tienhoven het landgoed namens de erfgenamen beheren en verschillende delen van het landgoed verhu ren. Blijkbaar hebben de erven geen plannen er te gaan wonen. In 1946 huurt de gemeente Velsen het herenhuis en laat het inrichten als school die plaats zal gaan bieden aan de Sint-Liduinaschool en de School met den Bijbel. Deze laatste zal later verhuizen naar de Frans Netscherlaan en de naam Juliana van Stolbergschool krijgen. Hiervoor worden binnenmuren weg gesloopt en op andere plaat sen scheidingsmuren aangebracht. Het lijkt er op, dat de exploitatie niet winstgevend is, want in 1948 wordt de buitenplaats te koop aangeboden. De gemeente Velsen heeft wel belangstelling maar vindt de prijs te hoog. Uiteindelijk zal in 1949 Spaarnberg een nieuwe koper vinden, waarna het landgoed grote veranderingen on dergaat. Daarover meer in een van de volgende edities van De Zandpoort. Morren, J. ‘Vier eeuwen Spaarnberg,1593-1994, van ble- kerij tot landgoed’ De Zandpoort (1994) Morren, J, Kastelen en buitenplaatsen in Velsen, deel I Santpoort (Velsen,2005) Europeana Collections: https://classic.europeana.eu Stichting Santpoort najaar 2021 11

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 12