Van vuil lijnwaad tot smetteloos linnen Jos Diekstra Het doel van het bleekproces was: Van wie is wat? De lijnwaadblekerij in de omgeving van Haarlem was zo beroemd, dat wevers uit Vlaanderen, Ierland, Duitsland en andere delen van de wereld hier hun lijnwaad lieten bleken. Een lijnwaad was een stuk linnen dat zo van de weverij kwam met een lengte tot 45 meter en een breed te tot 2.7 meter. Naast de lijnwaadblekerijen waren er nog kleer- en garenblekerijen. De faam was te danken aan verschillende gelukkige om standigheden, zoals de aanwezigheid van: Bleken van linnen was noodzakelijk om alle eigen natuur lijke stoffen van de vlasvezel zoals pectine, was, hars etc. te verwijderen, waardoor het weefsel mooi wit werd. De voornaamste reden was echter het in deze rijke stre ken van Holland in ruime mate beschikbaar zijn van (kar nemelk voor het bleekproces. Het linnen kreeg hierdoor er een extra kwaliteitskeur bij: ‘Haarlemmer Bleek’. Een blekerij bij de ruïne van Brederode. Duidelijk zijn de bleek velden te zien, omgeven door gietsloten. Daarop het te bleken lijnwaad. Op de achtergrond de ruïne van Brederode en aan de horizon de Sint-Bavo. - veel zonlicht, zuivere lucht en zuiver water, - goede bleekvelden op de geestgronden met goed gras, - Amsterdam als invoerhaven voor as en kobalt (van as werd loog gemaakt en van kobalt blauwsel), - de Zaan voor de levering van zeep en stijfsel, - veen in de omgeving voor turf als brandstof, - de zandvaarten (zoals de Jan Gijzenvaart) voor de toe voer van grondstoffen en de afvoer van water. Het bleken was een zwaar en arbeidsintensief proces dat uit een hele serie bewerkingen bestond, waarbij tal van middelen werden gebruikt, zoals potas (pot-as), loog, zeep, turf, karnemelk, stijfsel en blauwsel. En natuurlijk helder duinwater. Wat kwam er allemaal wel niet voor kijken om het ar beidsintensieve proces van het bleken van linnen te kun nen uitvoeren? Om te weten van welke koopman het lijnwaad was, werd iedere lijnwaad gemerkt. Dit gebeurde oorspronkelijk met kleurstof: natte roodaarde, lampzwart met olie of vermiljoen met olie. Dergelijke merken waren echter te lastig te verwijderen en in 1640 werd in Haarlem voor geschreven te merken met koordjes die aan het lijnwaad gehecht werden. Daarna werden de lijnwaden gesorteerd om gescheiden behandeling van linnen van verschillende grofheid en vuilgraad mogelijk te maken. De bleekmeiden zetten dan, staande op de litsenzolder, de litsen (lussen van koord) Tot en met het drogen van het lijnwaad duurde het ge hele proces één tot drie maanden. In de winter was het bedrijf gesloten. Niet alleen was het hanteren van een stijf bevroren lijnwaad van ca. 45 meter lengte onmoge lijk, ook zou de vorst de linnen vezel aantasten en bros maken. Het bleekseizoen duurde dan ook van maart tot oktober. Uit ervaring wisten de blekers dat loog vetten omzette en kenden ze de effecten van water, licht en zuur. - het in het weefsel ingebrachte vuil te verwijderen door weken, logen, wassen en spoelen, - de natuurlijke kleurstof van de vezel te vernietigen door uitleggen op gras: het eigenlijke bleken, - de witheid en stevigheid van het weefsel te verbeteren door melkbaden, - eventueel het opmaken, appreteren en finishen. Het bleekproces in vroeger tijden Beeldbank Noord-Hollands Archief najaar 2021 Stichting Santpoort 12

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 13