Pakken Stijfsel- en blauwselbad najaar 2021 Stichting Santpoort 16 ten hars, was en roet, die tijdens het spinnen en weven de stof hebben vervuild, opgelost worden. Bij wassen wordt alleen het oppervlakkige losgeweekte vuil weg gewassen. Na goed spoelen in de spoel en uitlekken op de lattenbank werd het lijnwaad gezeept. Men gebruikte geen boenplanken of iets dergelijks, maar wreef het lin nen met zichzelf. Vlaams linnen kreeg zo wel vijf melkbaden en vier was sen. Daarna schouwden de blekersmeiden het lijnwaad om achtergebleven ongerechtigheden alsnog met water en zeep te verwijderen. Als laatste volgde er een bad in stijfsel en blauwsel. Blauwselmakerijen stonden onder andere in het huidige Velsen-Noord en in Bloemendaal. Blauwsel maakte het linnen smetteloos wit. Tot slot werd het linnen te drogen gelegd op de droogberg, een hoog duin begroeid met bentgras, dat het verstuiven van zand afdoende tegen hield. Daar deden zon en wind de stof snel drogen. Het pakken was het geven van een laatste finish aan fijne soorten linnen. Het werd meestal niet op de blekerijen gedaan, maar op speciale pakkerijen in de stad Haarlem. Het linnen werd op een tafel uitgelegd en met een hou ten instrument gerekt om valse plooien en kreukels te voorkomen. Vervolgens werd het in de breedte met de hand gerekt en gevouwen op ongeveer 60 cm breedte. Dit oppervlak werd dan met houten hamers beklopt: het touwen. Men touwde tot het linnen begon te glanzen. Na het kloppen werd het linnen gerugd (in de lengte op halve breedte vouwen) en in een linnenpers geperst. Uit eindelijk werd het gerold en gebonden met een of meer Op de blekerij van de familie Gehrels. Waskuipen met houten stampers. Rechts: veldwagen waarop het lijnwaad naar de bleekvelden werd vervoerd. Links een berrie (draagbaar). Op de achtergrond de grote warmwaterketel en de welwaterpomp. Beeldbank Noord-Hollands Archief Door het appreteren (toepassen van verfraaiende han delingen, zoals pappen) gingen grove en goedkope weefsels glanzen en werden zij steviger. Het gedroogde lijnwaad werd op schone optreklakens gevouwen en opgerold en was dan gereed voor verzending, als op de blekerij niet zelf gepakt werd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 17