Bronnen Wasserijen Het doek valt. Met de opkomst van Amsterdam als handelsmetropool en de komst van rijke Amsterdamse burgers naar de bui tenplaatsen van Zuid-Kennemerland ontstonden ook de wasserijen. De burgerlijke klasse deed de was de deur uit. Duizenden ‘wassen’ werden uit Amsterdam aangevoerd. In de tweede helft van de 18e eeuw werd melk door het goedkopere en overal beschikbare zwavelzuur vervan gen, waardoor bet proces sneller verliep. Het in 1785 ont dekte chloor als bleekmiddel verdrong de grasbleek. Slechte economische omstandigheden in de achttiende eeuw en een gebrek aan innovatie deden de rest: de lijn- waadblekerij in de omgeving van Haarlem raakte defini tief in verval. Morren, J. Vier eeuwen Spaarnberg,1593-1994, van ble- kerij tot landgoed, De Zandpoort (1994) Morren, J, Kastelen en buitenplaatsen in Velsen, deel I Santpoort, (Velsen, 2005) Regtdoorzee Greup-Roldanus S.C., Geschiedenis der Haarlemmer bleekrijen, ’s-Gravenhage 1936) Europeana Collections: https://classic.europeana.eu https://www.entoen.nu In de strijk- en vouwzaal van een blekerij (1905) Op de strijktafels staan bakken water om het linnen te besprenkelen teneinde een beter strijkresultaat te krijgen. Uiterst rechts staateen mangel. BeeldbankNoord-HollandsArchief banden. Deze rollen werden in wit en/of blauw papier gewikkeld en daarna in pakken, balen, kisten of vaten verpakt. Stichting Santpoort najaar 2021 17

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 18