- s 11 Jacobus Petrus Nijssen (1881-1957) ra po l /u SS BMr ga |R''p Maarten Timmer Inleiding De Zandpoort nr. 31 van 2017 (met als thema ‘Bloeiend Santpoort’ was gewijd aan het tuinbouwverleden van Santpoort met daarin een artikel ‘Ter veiling met eigen oogst’ over de veiling ‘Kennemerland’ in Beverwijk. In het artikel is veel aandacht voor Jacobus Petrus Nijssen die in 1918 bestuurslid werd van die veiling en daar van 1922 tot december 1954 voorzitter van was. Hij hield er de bijnaam ‘patriarch van Santpoort’ aan over. Hij was ech ter veel meer dan dat. Zo was hij de oudste halfbroer van Anton Nijssen aan wie eveneens een artikel werd gewijd: ‘De Nijssens in de bollen’. Jacob was naast tuinder ook kweker van bloembollen en woonde bij zijn bedrijf aan de Kerkweg 67 (eerder Kerkepad 1) Naast kweker was hij bestuurder, zo was hij meer dan 25 jaar lid van het prestigieuze ‘Scheidsgerecht voor den Bloembollenhandel’. Ook vervulde hij tijdens de crisisperiode in de jaren der tig belangrijke bestuursfuncties in de door het ministerie van landbouw ten behoeve van de bloembollensector in gestelde crisisorganisaties. Dat was trouwens eveneens het geval in de groentesector. Niet alleen tijdens de crisis periode maar gedurende zijn gehele periode als veiling- bestuurder, zowel op regionaal, provinciaal als landelijk niveau. Hij deed veel aan de bevordering van onderwijs, voorlichting en onderzoek ten behoeve van de tuinbouw in Kennemerland. Zo was hij medeoprichter en jarenlang voorzitter van de Proeftuin ‘De Duinstreek van Holland’ in Heemskerk. Nijssen is drie keer getrouwd en kreeg uit de eerste twee huwelijken twaalf kinderen. In zijn grote familie, met vele naamgenoten, stond hij bekend als ‘de wethouder’. Daarover meer in dit artikel. Het huis aan de Kerkweg 67. In 1925 liet Nijssen dit huis met bollenschuur bouwen. In de verbouwde bollenschuur zijn nu enkele kantoren gevestigd. Foto: Florian van der Horst. Niet alleen ‘de patriarch van Santpoort’, maar ook ‘de wethouder’ van Velsen ƒ5x. r" najaar 2021 Stichting Santpoort 18

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 19