Wethouder Wethouder Nijssen in 1931 In mei 1919 werd Nijssen als nummer 1 van lijst 7, de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP), met 994 stem men gekozen in de gemeenteraad van Velsen. Nummer 4 op de lijst, J. Handgraaf, was toen de nestor van de raad. Hij zat er sinds 1900 en werd in 1919, na loting, wethouder van financiën. Bij de verkiezingen in 1927 werd Nijssen op nieuw in de raad gekozen. Tot dan toe had de gemeente drie wethouders, maar vier was ook mogelijk. Handgraaf was tegen een vierde wethouder, de meerderheid voor. Handgraaf die herkiesbaar was als wethouder, werd door zijn fractie niet voorgedragen in tegenstelling tot Nijssen die de functie kreeg. Dat zette bij de achterban van Handgraaf veel kwaad bloed, vooral door de manier waarop het was gegaan: “één dag voor de wethouders- verkiezing... (hem) is aangezegd dat hij voor het wet houderschap niet meer in aanmerking zou komen.”1 Vele besprekingen en verzoeningspogingen volgden, waarbij zelfs mr. Bomans (de vader van de schrijver Godfried Bomans) uit Heemstede was betrokken. Het hielp niet. Bij de verkiezingen van 1931 kwam er een aparte Rooms-Ka- tholieke Kiesvereniging met Handgraaf als lijsttrekker, die twee zetels wist te behalen, terwijl de RKSP (de lijst Nijssen) van zes naar vijf zetels terugzakte. Nijssen werd weer wethouder. In augustus legden Handgraaf en Nijssen het geschil bij: ze zouden in de raad als één partij optreden. Het werd de laatste raadsperiode van Handgraaf. Aan de gemeente raadsverkiezingen van 1935 deed hij niet meer mee en in 1939 overleed hij als ‘een der bekendste en meest geziene inwoners van Santpoort’.2 In de oorlog werden de wethouders door de NSB-burge- meester T. van der Weide door Duitsgezinden vervangen. Na de oorlog keerde Nijssen weer terug als wethouder van financiën, het gasbedrijf, het waterleidingsbedrijf en de verificatie en was hij de eerste vervanger van de burgemeester. Als zodanig legde hij de basis voor het na oorlogse financieel-economische beleid. Hij werd weer gekozen bij de raadsverkiezingen van juli 1946, maar na alweer een lange discussie over nut en noodzaak van een vierde wethouder, verloor hij die zetel. In zijn plaats werd de CPN’er R. van Eyken de vierde wethouder. Nijssen bleef in de raad. Het Scheidsgerecht voor den Bloembollenhandel bij zijn 25-jarig bestaan in 1932. Staande derde van rechts: J.P. Nijssen. Een dag voor de viering van het 50-jarig bestaan overleed hij. In 1949 liet hij zich niet meer op de lijst zetten. In augus tus 1949 nam de raad afscheid van zijn nestor. De bur gemeester sprak hem toe en noemde hem: “een trouw dienaar van de gemeentelijke belangen. die bovendien als een warm sociaalvoelend mens te boek stond.” Hij 2 IJmuider Courant 29-9-1939 A'S Haarlem’s Dagblad25-6-1931 Stichting Santpoort najaar 2021 19 1 IJmuider Courant 21-9-1927

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 20