Velsens zakennieuws De winkel van Albert Heijn in 1964 Na de oorlog Na de oorlog gooide Albert Heijn het over een andere boeg. Geen advertenties meer in kleine lokale bladen als ‘Huis aan Huis’, maar algemene advertenties van Al bert Heijn in bijvoorbeeld in ‘het Haarlem’s Dagblad’ en de ‘IJmuider Courant’. In de jaren vijftig probeerde men klanten te binden door ‘Cinderella albums’ en klanteno bligaties. Binnen het groeiende winkelbedrijf Albert Heijn timmer de AH-Santpoort aan de weg. Zo won ‘bediende’ A. Huij- bens al in oktober 1945 een prijs als een van de achttien beste koffieverkopers. En in 1963 was G.A. Haleber uit Santpoort een van de drie bedrijfsleiders in Nederland die vanaf 1954 negen jaar achter elkaar een Delftsblauw bord of een ander eerbewijs gekregen had. Een ‘prijs’ voor winkels die succesvol meegedaan hadden aan de verkoopwedstrijd met de naam: ‘Ons Plan’. Voor de oorlog was de winkel al gerenoveerd en kwam er een moderne koelvitrine voor vleeswaren. Na de oorlog werd het nieuwe concept, de zelfbedieningswinkel, geïn troduceerd. In 1956 werd er een geopend in Haarlem: de Albert Heijn ‘Supermart’.1 In 1960 werd ook de winkel aan de Hoofdstraat een AHZB: een Albert Heijn Zelfbediening. Grote belangstelling voor de tot supermarkt verbouwde winkel in 1960. IJmuider Courant 2 november 1960 Een dikke rij mensen stond vanmorgen voor de verbouwde zaak van Albert Heijn in de Hoofdstraat te Santpoort. De winkel is in vier maanden tijd van een traditio nele kruidenierszaak verbouwd tot een zelfbedieningszaak, waar het voor de huis vrouw prettig winkelen is. Het is de hon- derdach ten veertigste zelfbedieningszaak van Albert Heijn. De zaak is verbouwd door de firma Holleman en Zonen te Santpoort. Op overzichtelijke wijze zijn de vele artikelen geëtaleerd. Er is een ver antwoord gebruik gemaakt van moderne verlichtingsmogelijkheden. www.albertheijnerfgoed.nl najaar 2021 Stichting Santpoort 24 1 Bij Albert Heijn werden in die tijd de nieuwe supermarkten ‘SuperMart’ genoemd, om een idee van toegankelijkheid en eigenheid op te roepen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 25