Voorwoord En de zadelmakerij aan de Kerkweg. Had dit kleine pand altijd al deze functie? Pim Boer geeft meer duidelijkheid daarover. Zoal gezegd een divers nummer. We wensen u veel lees- en kijkplezier. We zouden het in het afgelopen coronajaar haast vergeten, maar dit jaar bestaat de Stichting Santpoort 45 jaar. Al die jaren heeft de stichting zich beziggehouden met behoud, bescherming en waar mogelijk verbetering van al het moois dat Santpoort aan landschap en bebouwing te bieden heeft. Een belangrijk middel hierbij was en is het doen van onderzoek naar dat wat zo waardevol is, het schrijven daarover en publiceren onder het motto ‘bekend maakt bemind’, vooral in De Zandpoort. J.P. Nijssen is niet alleen te verbinden met bloemen, bollen en zijn rol als voorzitter van ‘Veiling ‘Kennemerland’ in Bever wijk. Deze Santpoorter had veel meer in zijn mars, wat u kunt lezen in de bijdrage van Maarten Timmer. Voor u ligt de nieuwe uitgave van De Zandpoort met een grote diversiteit aan artikelen en historische afbeeldingen. U komt meer te weten over blekerij Hoek en Vaart en waar die in Santpoort was gelegen. Jan Morren vertelt u er alles over. In ‘Spaarnberg in vogelvlucht’ voert Jos Diekstra u door de geschiedenis van blekerij tot uitgestrekte en fraaie buitenplaats, in bezit van rijke families. Een bijdrage over het bleekproces laat u zien wat er binnen het bleekproces allemaal komt kijken voordat vuil lijnwaad tot een net verpakt pakket smetteloos linnen wordt. Verder vindt u drie rubrieken over kunst, personen die een band hebben met Santpoort en oude winkels met midden stand uit het verleden. Ons tijdschrift heeft zich altijd gekenmerkt door het grondige onderzoek waarop de artikelen zijn gebaseerd, de rijke in houd en de zorgvuldige redactie ervan. Dat wordt op prijs gesteld, want de Zandpoort kent heel veel lezers. Als we alle nummers van dit tijdschrift bij elkaar nemen, hebben we een schat aan informatie over geschiedenis, cultuur, economie, landschap enz. van Santpoort en directe omgeving. Om hier kennis van te nemen, hoeft u trouwens niet eens alle 35 exemplaren van de Zandpoort te verzamelen, maar kunt u gewoon kijken op de website van de Stichting Santpoort die onlangs een update heeft gehad. Alle Zandpoorten van de laatste 45 jaar zijn digitaal onder elkaar gezet en te raadplegen in het menu Verhalen over Santpoort. Leuk om eens in te grasduinen, maar ook een prima bron voor historisch onderzoek! Bent u ook nieuwsgierig naar hoe Napoleon ons dorp met een bezoek heeft vereerd? Annette Koster neemt u mee de geschiedenis in ‘Van patriotten naar Napoleon’. En dan de Onafhankelijkheidsboom. Waar? En ter ere waarvan? Het feest er omheen geeft u een beeld van een blijmoedig dorp dat “vieren” in het bloed zit. Een nieuwe rubriek ‘Uit het archief’ geeft antwoord op de vragen. Het bestuur van de Stichting Santpoort De redactie najaar 2021 Stichting Santpoort 2

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 3