De blekerij Hoek en Vaart in 1832.J. Morren, naar de kadastrale minuutplans door F.J. Nautz. Johannes Klauwers, ook wel Jan genoemd, wordt gebo ren in 1819 te Velsen en trouwt in 1839 Christina Beliëen uit Bloemendaal. Zij krijgen twee kinderen. In totaal heeft Johannes tussen 1852 en 1855 25 knechten en meiden afwisselend een periode in dienst. Daaropvolgend zijn er in de periode 1855 tot en met 1889 in totaal 154 perso neelsleden afwisselend een periode in dienst, onder wie een machinist. Dit geeft aan dat de blekerij aan het mo de familie, onder andere de weilanden bij de notweg. De notweg met het bos wordt later verkocht aan derden. Johannes van der Weiden wordt geboren in 1878 en trouwt met Johanna Maria Visser. Wanneer hij Hoek en Vaart aankoopt wordt het nog steeds omschreven als derniseren is en verandert in een meer mechanische wasserij. Als Johannes in 1882 overlijdt gaat de bleke rij over naar zijn weduwe en twee zonen. In 1883 koopt Johannes Janszoon de ge rechte parten in de blekerij van zijn moeder en broer voor 10.000 gulden. Zijn broer Hendrikus Wilhelmus heeft geen interesse in de blekerij, hij is priester te Ur- sen (Zwitserland). Johannes Janszoon trouwt en krijgt twee dochters van wie er een als baby overlijdt. Dochter Christina Johanna trouwt in 1886 met Johan nes Petrus Handgraaf die ook bleker wordt en mee gewerkt zal hebben op de blekerij.In 1893 laat hij het huis en de blekerij verbou wen. Vervolgens worden de bleekvelden, het huis en de blekerij verenigd tot één perceel. Een deel van de tuin wordt erbij getrokken; op dit deel wordt een nieuw gedeelte bijgebouwd. In 1897 volgt de bouw van vier huizen aan de oostkant van de blekerij, langs de Jan Gijsenvaart. Deze worden verhuurd. Van deze vier staan er nog steeds drie aan de Bloemendaalsestaatweg(nummers 9, 11 en 13) Er blijft een stukje bleekveld gehandhaafd, maar de blekerij zal tijdens al deze veranderingen verbouwd zijn tot wasserij. Johannes Janszoon houdt Hoek en Vaart tot 1902 in zijn bezit. Hij is dan zestig jaar oud en verkoopt de wasserij aan Johannes van der Weiden Arieszoon. e /s .7 w w Foto: Noord-Hollands Archief, Haarlem. Stichting Santpoort najaar 2021 29 I Q dr-T~1 <r

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 30