Bekwame Strijksters gevraagd. Loon f 17.50. 45-urige arbeidsweek. Spoorgeld vrij. Bij JAN KLAUWERS EN ZOON, „Hoek en Vaart”, Santpoort. Chem. Reiniging „HOEK EN VUURT” blekerij, met bleekveld, tuin, erf, huis, stal, droogloodsen en getimmerte. Daarbij de vier nieuwgebouwde villa’s. Het echtpaar verhuist naar de wasserij of naar één van de villa’s. Johannes houdt het geheel niet lang in bezit; in 1907 ver koopt hij de vier villa’s, genaamd Johanna, Maria, Hen riette en Wilhelmina aan Willem Anthonie Dolleman en Dirk Bus. De eerste is kandidaat-notaris en de tweede makelaar. Bij een van de villa’s staat een atelier. Over deze villa, het atelier en een van de bewoners leest u meer in de rubriek De Connectie. In hetzelfde jaar verkoopt Johannes de wasserij aan Pe trus Johannes Huijg, een kleerbleker uit Heemstede. Nog steeds wordt het geheel een blekerij genoemd. Petrus Johannes verhuist met zijn gezin van uit Heemste de naar de wasserij in Santpoort. Hij trouwt met Maria Johanna van Kimmenaede uit Haarlem. Uit hun huwelijk worden negen kinderen geboren, onder wie zoon Huber- tus Jacobus Maria Anthonius. In 1913 en 1916 wordt er bijgebouwd op de wasserij. In 1931 volgt de bouw van een ketelhuis en wordt er met stoom gewerkt in de wasserij. In 1934 wordt het gezin getroffen door het overlijden Petrus Johannes. De boedel wordt toebedeeld aan de weduwe Maria Johanna van Kimme- naede. Haar zoon Hubertus Maria Anthonius neemt de leiding van het bedrijf op zich. De wasserij Hoek en Vaart rond 1936. J. Morren, naar de tekening door mevrouw Huijg, gepubliceerd in het weekblad Huis aan Huis 8-9-1994. In de tekening is de teken wijze van mevrouw Huyg zoveel mogelijk aangehouden. Wilt 11 met Pinksteren keurig gekleed gaan Noord-Hollands Archief, Haarlem. Stichting Santpoort najaar 2021 31 Santpoort - Telefoon 8200 Er zijn veel advertenties te vinden van Hoek en Vaart. Boven: Haarlem’s Dagblad 1920 Onder: Huis aan Huis 1941 Wacht dan niet langer. Doch laat „Hoek en Vaart" dan reeds NU Uw goederen reinigen, dan komen ze weder tijdig in Uw bezit. P. S. WIST U dat U 5% korting ontvangt, wanneer II Uw goederen zelf brengt en haalt

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 32