Vervolgens wordt in 1937 de wasserij ondergebracht in de NV. Jan Klauwers en zoon; de naam is gekozen als herinnering aan de oud-eigenaar. In het kapitaal van de vennootschap wordt deelgenomen door de weduwe. De wasserij wordt nog vele malen verbouwd en uitge breid Er verschijnen onder andere bedrijfshallen waarin het wasgoed verwerkt wordt en garages voor de vracht wagens die het wasgoed vervoeren. Er wordt sterk ge mechaniseerd; grote geavanceerde mangels, drogers en vouwmachines worden in het bedrijf geplaatst. Er wordt veel hotelwas gedaan, wat vooral in de zomermaanden grote drukte geeft. Daarnaast wordt ook gewassen voor ziekenhuizen. De naam Jan Klauwers en zoon wordt in 1971 gewijzigd in NV. Hoek en Vaart en in 1974 in BV. Hoek en Vaart. In 1985 volgt opnieuw een naamswijziging; het bedrijf, wordt ondergebracht bij de BV. Wilhelmina Be leggingen, gevestigd te Santpoort. Maar ook dit duurt niet lang. In 1987 wordt het bedrijf gekocht door heer J.W. Klein Heerenbrink, eigenaar van het wereldwijde concern Hokatex en kijgt ook die naam. De eeuwenoude naam Hoek en vaart verdwijnt daarmee definitief. Op zijn hoog tepunt werken op de wasserij 160 personeelsleden. In de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw is de blekerij deels ingesloten door woonbebouwing. Tevens worden door de jaren heen de eisen ten aanzien van mili eu en hinder steeds strenger en de burgers mondiger. Zij trokken bij stank of hinder bij het gemeentebestuur aan de bel. In 1977 werd in het stadhuis van Velsen een hoorzitting gehouden over een Hinderwetvergunning voor de was serij Hoek en Vaart. Twaalf bewoners van de Kluysken- slaan, de toegangsweg tot de achterzijde van de wasserij, zijn naar het Velsense stadhuis gekomen om hun hart te luchten. Zij betogen dat zo’n bedrijf niet in een woonwijk thuis hoort. Waarom was het bedrijf niet weggekocht voordat de uitbreiding werd goedgekeurd? De wasserij stinkt, maakt herrie, ontneemt huizen het licht en trekt vracht wagens aan, die door de smalle straten rijden met gevaar voor spelende kinderen. Trillende huizen, herrie van laadliften en autoradio’s. Directeur J.W. Klein Heerenbrink is het eigenlijk volkomen met de omwonenden eens en merkt quasi vrolijk op: “Ik ben natuurlijk een boef geweest om die wasserij zo te laten groeien, maar aan de andere kant klopt Econo mische Zaken mij op de schouders. Ik ben met iedereen eens, dat er op de plaats van de wasserij een parkje voor kinderen had moeten zijn”. De directeur vertelt, dat hij voor de uitbreiding van het bedrijf bij de gemeente heeft geïnformeerd naar de mogelijkheden om het bedrijf naar een industrieterrein te verplaatsen, maar volgens de toenmalige wethouder C. Oekeloen had Velsen daarvoor geen ruimte. Inmiddels zijn in het bedrijf dermate grote investeringen gedaan dat uitkopen nu tot de onmoge lijkheden behoort. Van gemeentezijde wordt gezegd dat autoradio’s op het terrein van de wasserij niet aan mogen staan. De bedrijfsleiding heeft de chauffeurs daar regel matig op gewezen. De laadliften van de vrachtauto’s zijn de beste en meest geluidsarme die momenteel op de markt zijn. Klein Heerenbrink brengt naar voren dat er niets meer aan het gebouw gewijzigd zal worden. Intern zijn er grote verbouwingen geweest, mede om aan een aantal milieuklachten tegemoet te komen. Daarnaast kostbare maatregelen om geluids- en stankoverlast te voorkomen. Tijdens de hoorzitting blijkt de verstand- De wasserij Hoek en Vaart in I960. TekeningJ. Morren, naar een kadastrale kaart beschikbaar gesteld door mevrouw G.J.M. Boekraad uit Santpoort-Zuid. najaar 2021 Stichting Santpoort 32 I I CT I I I I I I L 7 KZjt

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 33