Het integrale artikel met noten,bronnen en informatie over L.W.R. Wenckebach is te vinden op de website van de Stichting Santpoort in de rubriek “Blekerijen in en rond Santpoort”. waarvoor hij geen vergunning heeft aangevraagd bij de gemeente. Na de sloop wil hij een nieuw villa bouwen. Dit zet kwaad bloed bij de bewoners in de omgeving en de Stichting Santpoort. De bewoners richten zich met een handtekeningenactie tot het gemeentebestuur. De Stichting Santpoort doet van de illegale sloop aangifte bij de officier van justitie in Haarlem. Mevrouw L. Verman de van de Stichting spreekt over de gang van zaken haar ongenoegen uit tijdens een raadsvergadering. De reactie van de gemeente op deze sloop zonder vergunning is volgens haar een schoolvoorbeeld van de laksheid van het Velsens College. Zij eist herbouw van het gesloopte pand. De resterende drie panden moeten zo snel mo gelijk op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst worden. Klein Heerenbrink bracht naar voren dat hij de opdrachtgever is geweest voor het slopen. Zuiver een pri- véaangelegenheid. “Ik had die woning gekocht om hem op te knappen maar alles bleek verrot. Toen het hout er uit was, bleef er een zielig stenen wandje over. Voordat er ongelukken konden gebeuren heb ik de zaak in elkaar laten drukken.” De omwonenden ontkennen dat de ge sloopte woning in slechte staat was, er zijn na de sloop hele balken meegenomen, “...dat doe je niet als ze ver- De huidige situatie ter hoogte van de voormalige wasserrij Hoek en Vaart. Rechts de nieuwbouw van de wijk “Blekers- hoek”. In het midden de in 1987gebouwde villa. Links de villa waar in L.W.R. Wenckebach heeft gewoond. rot zijn”. Verder spreken de bewoners hun ongerustheid uit over een oude boom op het terrein van de gesloopte woning. Deze boom bepaalt volgens hen voor een groot gedeelte de sfeer en het uitzicht van de Bloemendaal- sestraatweg waar zij wonen. Er wordt gevraagd of B. en W. de verwijdering van de boom kan tegenhouden. Een woordvoerder van de gemeente Velsen geeft aan dat van de zijde van de gemeente geen enkele actie te verwach ten is. Het pand staat niet op de monumentenlijst en de gemeente heeft geen grond om de achteraf aangevraag de sloopvergunning tegen te houden. Bovendien is er een schetsplannetje ingediend voor nieuwbouw. Ondanks al het verzet wordt de villa niet herbouwd, maar komt er een nieuwe villa, die met zijn ontwerp in de hoofdvorm aansluit op de drie overgebleven villa’s. De gemeente Vel sen heeft in dit geval op juridische gronden zijn gelijk ge kregen, legaliseert de sloop en keurt het nieuwe ontwerp van de villa goed. De oude boom blijft in eerste instantie gespaard, maar wordt in latere tijd toch gerooid. De ove rige drie villa’s hebben geen monumentale status gekre gen. Het is jammer dat door deze ontwikkeling in dit rijtje karakteristieke villa’s een ervan verloren is gegaan. De nieuw gebouwde villa aan de Bloemendaalsestraatweg in 1988. Over rechts de bewaard gebleven bomen. Foto: Noord-Hollands Archief, Haarlem. Foto:J. Morren 2013. najaar 2021 Stichting Santpoort 34

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 35