Een zadelmakerij aan de Kerkweg PimBoer De zadelmakerij, Kerkweg 1 Kerkweg 1 is vermoedelijk in 1892 of anders rond 1900 gebouwd. Het diende oorspronkelijk als schuur bij een ouder huis dat op de plaats stond van Middenduinerweg 2. Het achterste, kleinste, gedeelte van deze schuur be hoorde tot 1919 bij Middenduinerweg 4. Daarom zitten er in de zijgevel twee deuren. In 1919 werd het pand bij nummer 2 getrokken. De Santpoortse tuinder en verzekeringsagent Dirk Peere- boom, opdrachtgever voor de bouw van Middenduiner- weg 2 en 4, heeft bij de bouw van Kerkweg 1 de stenen gebruikt die hij overhield na het afbreken van het oude huis op nummer 2. Hij heeft de gevel laten pleisteren om dat de stenen verschillende maten en kleuren hadden. Er zijn ook andere materialen hergebruikt zoals dakhout, balken en kozijnen. Het kozijn in de zijgevel heeft ramen met een Empire roedeverdeling die vanaf het begin van de 19e eeuw in de mode was. Het zijn slanke, naar bin nen draaiende ramen met een verbrede middenroede, hier uitgevoerd als schuifraam. De roedeverdeling van het onderraam in de voorgevel is verwijderd. Ook het venster in de geveltop is van latere datum. De gevels zijn van halfsteens metselwerk, de linker goot is van hout en heeft houten gootklossen. Het pand had oorspronkelijk een mansardekap waarvan het bovenste deel later is weggehaald. Rond 1920 hebben Dirk Peereboom en zijn vrouw hun winkel in huishoudelijke artikelen en speelgoed ‘De Nieu we Kindervriend’ verplaatst naar dit pand. Het heeft later ook dienst gedaan als opslagruimte van een groenteboer. De in die tijd bekende uitgeverij C.A. Mees heeft het ook als opslagruimte gebruikt. Op Middenduinerweg 2 woonden van 1920 tot 1930 de uitgever C.A.Mees en dichteres en taalkundige Mea Verwey, dochter van de letterkundige Albert Verwey. Zij leidden samen deze uitgeverij die, naast literaire werken, het beroemde en gezaghebbende tijdschrift Wendingen (1918-1931) uitgaf. Architecten en andere kunstenaars stelden in dit tijdschrift actuele kwesties aan de orde. De omslagen van het blad werden ontworpen door be roemde beeldend kunstenaars en architecten, zoals Jan Sluijters en Hildo Krop. Het pand kreeg nog meer bestemmingen: Toon Visser huurde rond 1935 de ruimte als reparatiewerkplaats van fietsen. Ernaast op Kerkweg 3, had hij zijn winkel en woning. Na de oorlog verhuisde hij met zijn zaak naar de Hoofdstraat. De poelier Piet Stuijt kocht in 1950 het pand om er kippen te slachten en als opslag voor zijn winkel op de Terrasweg 33. Hij ventte van 1941 tot 1967 met paard en wagen met kaas, eieren, wild en gevogelte. Vanaf 1949 werd alles Het pand Kerkweg 1 in Santpoort-Noord kent een lange geschiedenis. Veel Santpoorters hebben het als opslag of bedrijfsruimte gebruikt voordat Joop Wielhouwer er 62 jaar geleden een zadelmakerij begon. In Santpoort en omgeving was de ruitersport populair, dus er was werk genoeg voor een zadelmaker. Foto: Florian van der Horst Stichting Santpoort najaar 2021 35 a

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 36