w Bronnen Voor wie op zoek is naar het oude ambacht, is de werk plaats van Wielhouwer een bezienswaardigheid. De fa milie Doornenbal is van plan de zadelmakerij te zijner tijd als “museum” te behouden. Informatie van Kees Doornenbal en Tineke Stolp, doch ter van Piet Stuijt Interview met Joop Wielhouwer, De Hofgeest 19 juli 1991 Aar, J. v.d., Rolle, S. Santpoort, twee dorpen in de scha duw van Brederode (Haarlem, 1991) Joop Wielhouwer heeft aangegeven met het be drijf te stoppen. Het is al enige tijd stil in de zadel makerij. Dat was vroeger anders. Wielhouwer heeft het al tijd druk gehad met het repareren van zadels. Hoewel de ruitersport hem niet interesseerde, Het interieur van de zadelmakerii genoot hij van het werk. Bijna al het werk gebeurde handmatig, de enige machi ne in zijn werkplaats is een grote naaimachine. Nieuwe zadels heeft hij niet veel gemaakt, dat zou hem een week per zadel kosten, daarvoor had hij te veel reparatieop- drachten. Hij leerde het beroep spelenderwijs van zijn vader die in Barendregt een zadelmakerij had. Hij belandde in Sant poort op aanraden van de eigenaar van de manege aldaar en opende in 1960 zijn bedrijf. Behalve ruiters behoorden aanvankelijk ook melk- en groenteboeren met hun werkpaarden tot zijn klanten. Hij maakte en repareerde voor hen het tuig. Hij heeft nooit de behoefte gehad zijn ambacht te de monstreren op de jaarmarkt tijdens de Santpoortse Feestweek. Hij vond zijn beroep daarvoor te gewoon. vanuit de inmiddels verbouwde winkel verkocht. Later hadden hij en zijn vrouw er ook een delicatessenzaak. In 1959 verhuurde Piet Stuijt Kerkweg 1 aan Joop Wielhou wer die er een zadelmakerij begon. Kees Timmers werd in 1988/89 de eigenaar. Omdat het huis voor bewoning toch te klein was, heeft hij het pand na drie jaar verkocht aan de familie Koning. De familie Doornenbal, eigenaar van Middendui- nerweg 2, kocht Kerkweg 1 in 2009 en heeft het licht gerestaureerd, met be houd van het oorspronke lijke karakter. Op de zolderetage, boven de zadelmakerij, is een sauna gebouwd. i Foto: Kees Doornenbal najaar 2021 Stichting Santpoort 36 - i

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 37