o o DE cÓNNECriË f o O Ludwig Willem Reymert Wenckebach Jan Morren en Jos Diekstra Pentekening “Oudezijds Voorburgwal Amsterdam. Portret van de schilder L.W.R. Wenckebach Ludwig Willem Reymert Wenckebach, in het dagelijks leven Willem Wenckebach, wordt op 12 januari 1860 ge boren in Den Haag. Hij heeft een band met Santpoort, maar daarover later. Hij trouwt met Anna Geertruida van Wenckebach tekent en schildert in de trant van de Haag se School, een stroming in de schilderkunst tussen 1860 en 1890, waarvan de kunstenaars hun voorstelling op vallend realistisch weergeven, met invloed van het im pressionisme. Belangrijke vertegenwoordigers zijn Jozef Israëls en H.W Mesdag. Dat zijn talent gezien wordt, blijkt uit het feit, dat hij een studiebeurs krijgt aangeboden van koning Willem III, die hem in staat stelt in 1880 naar Parijs te gaan, waar hij zich verder kan ontwikkelen tot een groot kunstenaar. met Jac. P. Thijsse en andere schilders. Vanaf 1886 is hij verbonden aan het Amsterdamse dagblad “Nieuws van den Dag”, waarvoor hij een grote reeks pentekeningen maakt van oud Amsterdamse stadsgezichten. Later wor den deze pentekeningen in boekvorm uitgegeven met daarna de nodige herdrukken. Aanvankelijk volgt Wenckebach een opleiding tot tuinar chitect aan de Tuinbouwschool Linnaeus in Amsterdam. Maar daarna gaat hij schilderlessen volgen bij de Utrecht se schilder D.P. van Lokhorst (1848-1893) en de zeeschil der Jacob Eduard van Heemskerck van Beest. Omslag album “Het Naarder- meer” van Jac. P. Thijsse. Een kunstenaar in het santpoortse Hij is vooral be kend geworden door zijn aqua rellen voor de inplakplaatjes van de Ver- kadealbums. Deze maakt hij op zijn tochten Voorthuisen. Zij vestigen zich in Amsterdam en krijgen drie kinderen. Willem is kunstschilder, maakt niet alleen vrij werk, maar voorziet ook in zijn onderhoud met toegepast werk als illustrator, boekbandontwerper en graficus. Noord-Hollands Archief Stichting Santpoort najaar 2021 37 OUDE-ZUQS-VOORBURGWAL- HET NAARDER MEER DOOR Jac-PTHIJJSE

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 38