•i Connectie met Santpoort Naaste omgeving Na vier jaar keert hij terug in Utrecht, waar hij lid wordt van het Genootschap Kunstliefde. Hij schildert dan met zijn vriend Anthon van Rappard vaak en plein air o.a. in Drenthe en de Hollandse duinen. De laatste brengt hem ook in contact met tijdgenoot Vincent van Gogh, op wiens aanraden Willem zich een periode terugtrekt in het toentertijd bij kunstenaars geliefde Brabantse dorp Heeze voor het maken van landschapsschilderingen. Behalve met Anthon van Rappard was Wenckebach be vriend met Hendrik Petrus Berlage. In 1887 vertrekt hij naar Amsterdam om zich te gaan toeleggen op het hierboven reeds genoemde toegepast werk. Toch blijft hij wel schilderen, met name landschap pen, die hij exposeert bij Arti et Amicitiae, waarvan hij in 1889 lid is geworden. Tevens is hij verbonden aan het Sint-Lucas Gilde. Van Arti et Amicitiae ontvangt hij namens Koningin Wilhelmina een gouden medaille voor zijn aquarel “Het meertje van Caprera bij Bloemendaal”. Dit mooie stukje Bloemendaal heeft hij getekend vanaf een boomstam op de plek waar nu de Genestetbank staat. De aquarel is af gedrukt in een van de Verkadealbums. Verder heeft hij nauwelijks kunstwerken van Santpoort nagelaten. Deze zijn in enkele Verkadealbums opgeno men. van Emile C. Knappert en “In de muizenwereld” van Agatha Snellen. Vanaf 1910 heeft hij ook regelmatig exposities. Aangezien zijn schilderijen goed verkopen, besluit hij in 1917 zich weer volledig op het schilderen toe te leggen. Wel blijft Wenckebach lesgeven aan de Kunstnijverheidsschool in Haarlem. In het artikel “Blekerij en wasserij Hoek en Vaart” elders in deze uitgave wordt al melding gemaakt van het feit dat de bleker Johannes Johanneszoon Klauwers vier vil la’s laat bouwen op het oostelijk gedeelte van de blekerij Hoek en Vaart, langs de Jan Gijsenvaart. De villa’s worden gebouwd door aannemer Rings. Om deze villa’s bereik baar te maken wordt bij elke villa een brug over de Jan Gijsenvaart gebouwd. De drie zoontjes en het dochtertje van Johannes leggen de eerste steen. Willem Wenckebach verhuist in 1898 met zijn gezin naar een van de villa’s, nu Bloemendaalsestraatweg 13. Ruim twintig jaar later zal hij de woning voor 8000 gulden ko pen. Daar wordt het gezin nog uitgebreid met twee kin deren. Regelmatig heeft het echtpaar inwonende familieleden, onder wie neef Ludwig Oswald die ook kunstenaar is en zich toelegt op houtsnijden en beeldhouwen. Dit zal er toe geleid hebben dat Willem in huis niet genoeg ruimte heeft om te schilderen en voor zijn andere werkzaamhe den, want in 1899 laat hij voor eigen rekening achter in de tuin een atelier bouwen. Dit atelier heeft een fraaie klassieke inrichting met een prachtig uitgevoerde grote schouw waar houtblokken in worden gestookt. Hier wordt niet alleen kunst gemaakt, maar worden ook werkbesprekingen gehouden tussen Jac. P. Thijsse, fo tograaf Burdet en Wenckebach zelf over de totstandko ming van de Verkadealbums. Een van de hoogtepunten in zijn leven is de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau in 1935. Ludwig overlijdt op 25 juni 1937 in Santpoort op 77-jari- ge leeftijd en wordt begraven op de Algemene Begraaf plaats in Bloemendaal. Portret van L.W.R Wenckebach bij een van zijn schilderijen. Na 1890 maakt hij illustraties en boekversieringen voor onder andere de boeken “Kijkjes in de plantenwereld” najaar 2021 Stichting Santpoort 38 Noord-Hollands Archief IE

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 39