Spaarnberg in vogelvlucht Jos Diekstra Terug in de tijd Stichting Santpoort najaar 2021 Wie op een zomerse dag een wandeling maakt door de lommerrijke Wüstelaan die zich langs de binnenduin- rand slingert, begeeft zich in een gebied boordevol histo rie. Vroeger lagen hier blekerijen, waaruit o.a. landgoed Spaarnberg is ontstaan. Wie kent niet Het Chalet, een maandlang het onderkomen van keizerin Sissy (Elisabeth van Oostenrijk). En in Santpoort-Zuid, vlakbij het begin van de Wüstelaan loopt nog steeds de Jan Gijzenvaart, van groot belang voor het ontstaan van de blekerijen. De natuurlijke omgeving was zeer geschikt om een bleke rij te stichten. Rond 1540 werd al een vaart gegraven tus sen de huidige Bloemendaalsestraatweg en het Spaarne. Via deze “Jan Gijzen zandvaart” werd afgegraven zand onderaan de duinen met schuiten getransporteerd naar Haarlem en Amsterdam om gronden op te hogen en ge schikt te maken voor bebouwing. Deze afgegraven gron den waren zeer goed bruikbaar als bleekvelden. Laten we teruggaan naar het jaar 1585, toen na de inna me van Antwerpen door de Spanjaarden een grote groep Brabanders en Vlamingen, om economische en geloofs redenen, hun heil zocht in het veel tolerantere Holland. Tussen hen bevonden zich veel blekers, die zich vestig den in Haarlem en omstreken. Een door een natuurstenen dekplaat afgedekte bakstenen hekpijler met een smeedijzeren hek als restant van de mo numentale toegang tot de blekerij annex hofstede Bleek en Hoven, voorheen de linnenblekerijLeck in de Bergen. De hof stede is in de loop van de 19 de eeuw gesloopt. Vanaf de pilaar heeft men een weidse blik over de voormalige bleekvelden tot aan de Delft. 1988 Eén van de blekerijen die eind zestiende eeuw bij Sant poort wordt gevestigd, is de blekerij Leck en de Bergen, een heel toepasselijke naam: het zuivere water immers lekte uit het duingebied, ook wel De Wildernis genoemd, naar de lagergelegen Leckpolder, richting de Delft. Daarnaast was er het schone regenwater dat gefilterd in kleine stroompjes uit de duinen kwam en geen ijzer of mangaan bevatte. De duinen zelf konden fungeren als droogbergen voor het gebleekte laken. De voormaligeJan Gijzenzandvaart (nuJan Gijzenvaart) kaarsrecht op weg naar het Spaarne. Rechts het Schoter- kerkpad, ook wel Zwarte Pad genoemd. Gezien in zuidooste lijke richting. 1981. Beeldbank Noord-Hollands Archief een kleine vier eeuwen Spaarnberg Bs i Beeldbank Noord-Hollands Archief 3

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 4