Wat weg is, keert niet terug. Bronnen 39 senvaart wordt in de jaren dertig van de vorige eeuw ge dempt in verband met de aanleg van de Kluyskenslaan. Hiermee verdwijnen alle bruggetjes die een eenheid vormden met de zo karakteristieke villa’s. Boer, P. Ludwig W.R. Wenckebach (1860-1937) De Zand poort nr. 23 (2010) Morren, J. Blekerij en wasserij Hoek en Vaart De Zand poort nr. 35 (2021) Rolle, S. Gisteren... haast onherkenbaar, Velsen toen en thans (IJmuiden, 1982) https://nl.wikipedia.org https://artsandculture.google.com De huidige situatie aan de Bloemendaalse Straatweg nrs 11 t/m 13 (voorheen Jan Gijsenvaart). Zie de oude situatie in arti kel Blekerij en wasserij Hoek en Vaart in deze uitgave. Rechts de villa waarin L.W.R. Wenckebach heeft gewoond. Het atelier van de schilder Wenckebach, met links onderaan het “Meertje aan de Duinen”, daarboven op een ezel “De haven van Leerdam”, rechts onderaan het portret van de schilder. Helaas is het eerdergenoemde bijzondere rijtje villa’s niet meer compleet, in 1987 wordt de meest noordelijke vil la gesloopt en vervangen door een moderne versie (zie artikel “Blekerij en wasserij Hoek en Vaart”). De Jan Gij- - - Noord-Hollands Archief Stichting Santpoort najaar 2021 Foto: Florian van der Horst

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 40