Een verbindingsweg met vele namen Op een kaart uit 1595 is te zien, dat er langs de Wüstelaan diverse blekerijen liggen. Van zuid naar noord: de bleke rij van fam. Van der Molen, die van Heijltgen van Daelen (Leck en de Bergen), de blekerij van Hans Huijbrechts- zoon Trompetter (Spaarnberg) en die van Cornelis den Haen (Zorgvrij). De bleekvelden lagen bij de blekersge- bouwen aan de zijde van de Wustelaan. De bijbehorende weilanden lagen daar achter, aan de zijde van de Delft. De bijbehorende droogbergen lagen tegenover de blekerijen aan de andere zijde van de weg in de Wildernis of Molen duinen (nu het Burgemeester Rijkenspark en Bosbeek). Blekerij Leck en de Bergen zal later de naam “Bleek en Hoven” krijgen. Door de eeuwen heen heeft de Wüstelaan diverse na men gekend. Eind zestiende eeuw is de naam “Wagen- wech” te vinden. Begin zeventiende eeuw duikt de naam “Gemenewech of te pat” op. Hierna blijft de naam “Heerenwech” in gebruik tot het begin van de negentiende eeuw. Dan is de benaming “Herenweg” in gebruik. Wanneer deze op initiatief van Adriaan van der Hoop (die we later nog zullen tegenkomen) en anderen wordt be straat, krijgt de verbindingsweg de naam “Straatweg van Santpoort naar Bloemendaal” en wordt het een tolweg. Uiteindelijk wordt de laan genoemd naar de familie Wüste. (zie verder) Blekerijen onder Bloemendaal 1610. In het midden wordt het landschap doorsneden door de Heerenwech (huidige Wüstelaan) Middenonder van zuid naar noord: Jan Gijzenvaart, blekerij Leck en de Bergen (later Bleek en Hoven), Spaarnberg en Zorgvrij. De bleekvelden liepen tot aan de Delft. Rechts: (huidige) korenmolen De Zandhaas. Aan de overkant van de Heerenwech De Wildernis met oude duinen die als droogberg dienden. Linksboven: kasteel/Huis te Bloemendaal, grenzend aan het huidige meertje van Caprera. Middenboven: kasteel Brederode ra K[Bh E ij rvcltrv nu (I yffios) z- - Kaart:J. Morren najaar 2021 Stichting Santpoort 4 ao fff O O moerd-i B e. d.e r de. - rAeer Q L L5 Ta be 9 i /vj M a 9 t e L t B l g k. t r <c o o v r ij ,////?- //lv t r* F <- K o r e a, m o 4 e- a. k\ S p o r-t 6 roe ie berge-rv fflll M. 6 e r leck en ole 6«r<)ea SPiir be r 9 ~>l ijjlMfy--> Bleker^ Hvcls ie 2 6 L o e rwe n cl ae l Voor kLtri elf Cjr a f a, L 'j K e. Kof

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 5