Santpoort viert feest. Het origineel werd aangeboden aan Justus Rudolph Wüste en zijn vrouw Olga von Gotsch. Het echtpaar had een deel van het terrein van hun landgoed ‘Spaarnberg’ beschikbaar gesteld voor de volksfeesten. Na het planten van de boom zongen de kinderen nog enkele liederen, waaronder ‘Oranjesnuifje’, een spotlied op Napoleon uit 1813/1814. De titel verwees naar een snuifje, een klein bé- tje gemalen tabak. In het lied werd Napoleon een ‘oran- jesnuifje van kruid en lood’ aangeboden, waardoor hij zich zal doodniezen. Naast verwensingen aan het adres van Napoleon ‘pak voor altijd uw biezen’, werd Willem I in het lied verheerlijkt, hij heeft het ‘ware oranjebloed’. Aan het eind klonk het: ‘laat Willem het volk regeren’. Het hoofd van de openbare lagere school in Santpoort, de heer Dekker, hield daarna een feestrede, waarin hij een historisch overzicht gaf van de jaren vanaf 1795, het jaar dat stadhouder Willem V gevlucht was, tot aan 1813, het herstel van de onafhankelijkheid. Het Haarlem’s Vervolgens werd een boom - een linde - geplant. Een On- afhankelijkheidsboom ter herinnering aan de ‘Verlossing’ van 1813, aldus de bij dit artikel afgebeelde oorkonde. Een afschrift van deze oorkonde werd door enkele kinderen in een loden koker onder de wortels van de boom gelegd. Daarna waren er op het feestterrein aan de Harddra- verslaan kinderspelen zoals turfrapen, zaklopen, een hoepelwedstrijd etc. Tot slot gingen ruim zevenhonderd kinderen in optocht naar het gebouw van de Rooms-Ka- tholieke Volksbond in Schoten, waar Chr. van Abkoude, bij ons nog steeds bekend als de schrijver van Pietje Bell, voorlas uit zijn kinderboeken, poppenkast speelde en ‘jolige’ liedjes zong bij de piano. ‘Het was voor de kinde ren een heerlijk feest’, aldus de krant. Maar het feest ging door. ’s Middags was er een hitten race en een wedstrijd ringsteken. Verder werden de men sen vermaakt door de oraties van Kokadorus. Dit was het pseudoniem van de Amsterdamse straatverkoper/ standwerker Mayer Linnewiel, die in heel Nederland be kend was om zijn politieke commentaren en zijn gevatte conversatie. De volgende dag volgde een internationale harddraverij op de korte baan. Beide avonden was er een fakkelop tocht. Vooral de eerste avond moet het een prachtig Dagblad merkte daarbij op dat de rede wel ‘een beetje te lang’ was, maar toch met gejuich ontvangen werd. Het planten van de onafhankelijkheidsboom door tuinlieden van ‘Spaarnberg’, v.l.n.r. W. Jonker, F. Vader, J. Wittebrood, G. Wessel- W najaar 2021 Stichting Santpoort 50 man. Noord-Hollands Archief inv.nr.3918/28 Bewaarschool Spaarnberg te Santpoort

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2021 | | pagina 51